Werken ..., Issue 3

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 34 - Voert soe dunket ons redelike wesen, dat die stat op hem zelven ende op huer goet aszijs setten moghen, en si dat sake dat die bisscop metter ghemeenre ecclesie ende metten goeden luden van den lande terechte gheproeven can, dat sine niet ten rechte en hebben ghehat, ende met rechte niet sculdich en siin te hebben, en si bi den bisscop...
Page 11 - ... sibi vendicet: nisi per octo dies ante curiam nostram ibidem publice indictam et per octo dies post eam finitam. Nee etiam per eosdem dies in aliquo excedere presumant jurisdictionem principis et consuetudines civitatis.
Page 61 - Stadtfrieden (zwischen 1342 und 1365) vorbehalten waren («Wonde mit disem einunge ist enhein recht abgetan noch abgelassen, das von alter har komen ist und unsers herrn des bischofs oder der richtern recht ist»).61) Dazu meldeten sich seit dem beginnenden 14.
Page 16 - ... nisi imperator vel rex, super hiis, que ad judicium seculare spectant dumtaxat, possit ad judicium evocare, citare seu etiam coram aliquo convenire, cum parati existant coram episcopo Traiectensi, eorum domino, vel judice, qui pro tempore fuerit deputatus ab ipso, in civitate predicta exhibere cuique justicie 30 complementum.
Page 299 - Ende .., nochtans souden sy gaen op hoor gheboorten, want sy hem gheboorte vermeten na recht, ghewoente ende haercomen der bancken; want wie hem gheboorte vermet ende tusschen Nueden ende Bodegraven wonaftich, ghetuynt ende ghetymmert siin, dat die op hoor goede recht wel gaen moghen.110 Aldus adstrueerden Govert en de zijnen hun beroep op 'geboorte' met hun ridderlijke levensstijl onder verwijzing naar het bezit van onder andere een versterkt huis.
Page 76 - Reeds uit het voorafgaande kan het blijken, dat het woord „broek...
Page 14 - Utrecht slechts één ambtenaar over: de schout. Oorspronkelijk een ambtenaar van den gouwgraaf tot het invorderen van boeten , later voorzitter in de minder...
Page 298 - Dat hi op siin goede recht alse een welgheboren Sinte Martins dienstman wel gaen mach van den rechte , ende niet antwoorden en sel van der ansprake, die hem Boekei van den Rine op dese tijt doet ; want Hughe voorseyt in den ghestichte van Utrecht tusschen Noede ende Bodegraven woent, ende welgegoet is.
Page 78 - Snecae, bevattende die ordonnantien der rechtskoren ende broken van der stadt
Page 314 - ... dat tot Amersforde gheen pander en rijt om yemant voor onsen heer te bieden, of gheen officiaels brieve...

Bibliographic information