De Gereformeerde Kerk-bode in Zuid Afrika, Part 1

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 423 - geweld doen, en die u vervolgen. Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, die in de hemelen is. Want Hij doet zijn zon opgaan over boozen en goeden, en regent over regtvaardigen en onregtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij ? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij
Page 265 - Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen: maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want, wij zullen hem zien gelijk hij is
Page 423 - en uwen vijand zult gij haten. Maar ik zeg u: hebt uwe vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel dengenen die u haten, en bidt voor degenen die
Page 325 - Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden: ik ben. niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar
Page 308 - Laat uw licht alzoo schijnen voor de menschen, dat zij uwe goede werken mogen zien, en uwen Vader die in de hemelen is, verheerlijken.
Page 406 - Gij hebt gehoord dat gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat gij den boozen niet
Page 372 - u ergert, trek het uit en werp het van u : want het is u nut dat een uwer leden verga, en niet uw geheel ligchaam in de
Page 308 - Gij zijt het zout der aarde ; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden ? Het deugt nergens toe meer, dan om buiten geworpen en van de menschen vertreden te worden.
Page 147 - Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geŽindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de
Page 14 - Zoo iemand wil deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is, dan of ik van mijzelven

Bibliographic information