Alphabetische naamlijst van boeken, welke sedert het jaar 1790 tot en met het jaar 1832, in Noord-Nederland zijn uitgekommen, met aanduiding van het getal deelen, de platen en kaarten, het formaat, het jaar der uitgave, den naam des eigenaars, en de prijzen: Supplement

Front Cover
Van Cleef, 1835 - Dutch literature - 159 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 32 - De la Codification en général et de celle de l'Angleterre en particulier, en une série de lettres, adressées à M.
Page 149 - Verhandeling over de volstrekt noodzakelijke kundigheden, welke in de openbare en Armenscholen in het Koninkrijk der Nederlanden behooren medegedeeld te worden, en de beste Leerwijze voor dezelve, benevens eene vergelijking daarvan met de Bell-Lancastersche schoolinrigting in Engeland.
Page 137 - Berigten betreffende de Aziatische cholera te Amsterdam en in andere deelen des rijks, onder medewerking van G.
Page 29 - VIII. 388. 1831. 31 Mars Convention entre les gouvernemens des états riverains du Rhin et règlement relatif à la navigation du dit fleuve, conclue à Mayence.
Page 153 - Handleiding bij het onderrigt in de Toon- en 'Zangkunst op de Scholen van het Lagere Onderwijs, door de Maatschappij : Tot Nut van 't Algemeen , gr.
Page 10 - Overtuigend wordt daarin aangetoond de noodzakelijkheid, om de ftuderende jongelingfchap reeds vroegtijdig eene grondige kennis mede te deelen van de taal , letteren en...
Page 43 - Gedenkboek, of verzameling van stukken, betrekkelijk den terugtogt der studenten van Groningen en Franeker, uit den strijd voor het vaderland. Benevens een kort verslag van hun wedervaren in den Tiendaagschen Veldtogt.
Page 82 - Register der wetten en besluiten , betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden over het tijdvak van 1796 tot en met 1839, met alphab.
Page 69 - De karakterkunde volgens de gelaatsleer in verband beschouwd met de schedelleer en de menschelijke temperamenten. Met steendr.
Page 102 - Proeve over den ouden loop van de rivier de Eem, en den vroegeren toestand der landstreek aan hare boorden gelegen.

Bibliographic information