Aktstykker Til Nordens Historie i Grevefeidens Tid: Udgivne Af Fyens Stifts Literaere Selskab Ved Dr. C. Paludan-Müller. Første Samling, Volume 1

Front Cover
Hompels Officin, 1852 - 588 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

14 Side
14
Forbund imellem Hertugen af Holsten og Ne lerlandene Gent d 9 September
16
KurfyrstJoachim af BrandenborgtilHertugAlbrechtafMklb Neuhaus d 11 Septbc
21
K Gustav til Lybek Kalmar d 13 September
23
K Gustav til Joach Rönnow Stokholm d 18 Oetober
26
К Gustav til Niels Monsen Stokholm d 10 November
27
Hert Albrecht af Mklb til Joach Rönnow Schwerin d 12 December
29
Herl Albrecht af Mklb til Torben Bilde Schwerin d 15 December
31
К Gustav til Seren Kiil Stokholm d 21 December
32
Pf side 33 К Gustav til Grev Johan af Hoya Stokholm d 25 April 58
34
К Gustav til anseete Mœnd i Danmark navnlig til Jergen Kock Stokholm d 22 December
35
Hertuginde Anna af Meklenborg til sin Moder Kurfyrstinde Elisabeth Den 24 December
37
К Gustav til Seren Kiil Stokholm d 27 December
39
К Gustav til Mogens Gjee
40
K Gustav til Tyge Krabbe
41
K Gustav til Seren Kiil
42
K Gustav til Skipper Clement
43
К Gustav til det danske Rigsraad
44
Jergen Wulleaweber til Hert Albrecht afMklb Lybek d 8 Februar 18 Januar
45
Raadet i Lybek til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 14 Februar
46
Hert Albrecht af Mklb til Raadet i Lybek Schwerin d 15 Februar
48
K Gustav til Joach Rönnow Stokholm d 20 Februar
50
K Gustav til det danske Rigsraad Stokholm d 8 Marts
51
Joach Rönnow til Anders Bilde Bistrup d 13 Marts med Bilag fra d 1
52
К Gustav til Claus Bilde Upsala d 2 April
57
30 April
60
Lybek til Herl Christian af Holsten Lybek d 13 Mai
65
Joach Rönnow til Hert Albrecht af Meklenborg Kalle d 15 Mai
67
Grev Chrisloffer af Oldenborg til Hert Albrecht af Meklenb Lybek d 17 Mai
68
Grev Chrisloffer til Mogens Gjöe Lybek den 17 Mai
70
Biskop Ove Bilde til Hert Albrecht af Meklb Aarhuus d 18 Mai
72
Hert Christian af Holsten til Grev Chrisloffer af Oldenb Rendsborg d 19 Mai
73
Jerg Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 20 Mai
74
K Gustav til det danske Rigsraad Svartsje d 20 Mai
75
Grev Christoffers aabne Brev til Holstenerne Lybek d 21 Mai
77
K Gustav til sine Sendebud i Danmark Stokholm d 27 Mai
79
Claus Holm til Bernhard v Melen Lybek d 30 Mai
80
Joach Rönnow til Hert Christian af Holsten Hjortholm d 3 Juni
82
Creditiv for Claus Sehested fra det jydske Rigsraad til Hert Christian af Holsten Rye d 4 Juni
84
Johan Urne til Hert Christian af Holsten Kjebenhavns Slot d 5 Juni
86
Kjebenhavns Magistrat til Mogens Gjôe Kjebenhavn d 7 Juni
87
Jorgen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 7 Juni
90
Hert Christian af Holsten til Hert Henrik af Meklenborg Eutin d 14 Jtrai
91
Grev Christoffer til Hert Albrecht af Mklb Travemynde d 15 Juni
92
Holger ÜKstand til Erkeb Torben Bilde Hikkebjerg d 24 Juni
94
Hert Christian af Holsten til Hert Henrik af Mklb Travemynde d 24 Jnni
96
Hert Henrik af Meklenborg til Hertugerne Philip og Barnim af Pommern Walsmühlen d 25 Juni
97
Jerg Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 28 Juni
98
Jerg Wullenweber og Johan Oldendorp til Hert Albrecht afMklb Lybek d 30 Juni
100
Grev Christoffers Beskjermelsesbrev for Anders Bildes Gods Leiren for Seholm d 5 Juli
101
K Gustav til Henrik Rosenkrands dansk Lehnsmand paa Gulland Stecke sund d 6 Juli
102
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 6 Juli
103
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 7 Juli
104
Danske Bigsraader i Fyen til Hert Christian af Holsten Hjallese d 9 Juli
105
K Gustav til Kjebenhavns Böigere Stokholm d 12 eller 19 Juli
106
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 14 eller 21 Juli
109
De danske Sendebuds Forsikkringsbrev til Hert Christian af Holsten Preetz d 17 Juli
111
K Gustav til det danske Rigsraad i Skaanc Söderköping d 21 Juli
112
Jergen Wullenweber tii Herlug Albrecht af Mklb Lybek d 21 Juli
114
Herl Christian af Holstens Instruction for Frants Trebaw til К Gustav Travemynde d 15 eller 22 Juli
115
Grev Christoffers Forsikkringsbrev for Johan Oxe Kjebenhavn d 22 Juli
118
Grev Chrisloffer til Herl Albrecht af Mklb Kjebenhavns Slot d 26 Juli
119
Ni Side 73 Lybek til Hert Albrecht nf Mklb Lybek d 27 Juli
120
Jorgen Wullenweber til Hertug Albrecht af Mklb Lybek d 27 Juli
122
Marcus Meyer til Hert Albrecht af Mklb Mullen d 27 Juli
123
Knud Gyldenstjerne til Hans Anders og Eske Bilde Nykjebing d 29 Juli
124
Knud Gyldenstjerne til Hans Anders Eske Bilde Nykjebing d 29 Juli
126
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 30 Juli
127
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 31 Juli
130
Joh Oldendorp og Helmeke Dannemann til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 31 ? Juli
131
Marcus Meyer til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 31 Juli
132
К Gustav til danske Rigsraader i Skaane Kalmar d 31 Juli
134
К Gustav til danske Rigsraader i Skaane Kalmar d 1 August
135
К Gustav til danske Rigsraader i Skaane Kalmar d 1 August
136
К Gustav til Indbyggerne i Skaane Halland og Bleking Kalmar d 2 August
138
Joh Oldendorp til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 3 August
140
K Gustav til Mogens Gjöe Kalmar d 4 August
141
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 4 August
143
K Gustav til Hert Christian af Holsten Kalmar d 7 August
145
K Gustav til Mogens Gjöe Kalmar d 7 August
148
K Gustav til norske Rigsraader Kalmar d 10 August
150
K Gustav til Seren Kiil Kalmar d 10 August
151
Jacob Putkamer til Hans Karsteden Lybek d 10 eller 11 August
153
Grev Christofler til Borgerne i Renneby Malmö d 11 August
154
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 11 August
155
K Gustavs Creditiv for Frants Trebaw Kalmar d 14 August
158
Grev Christoffers aabne Brev for Oluf Nielsen Rosenkrands Kjebenhavns Slot d 16 August
159
Grev Johan af Hoya til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 20 August
160
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 20 August
161
K Gustav til danske Rigsraader i Skaanc Kalmar d 22 August
163
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 26August
164
Hert Christian af Holstens Instruction for Hans Kitzscher tii Hert Henrik af Brunsvig Haderslev d 26 August
166
Christiern Winter til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 29 August
170
Raadet i Stralsund til sine Sendebud Stralsund d 2 September
172
Christiern Winter og Stephan v Stein til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 4 September
173
Hert Henrik afMklb til Landgreve Philip af Hessen Zarrentin d 4 Septbr
176
Christiern Winter til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 6 September
177
Lybekkernes Skrift om Aarsagcrne til deres Angreb paa Holsten og Ind blanding i Grev Christoffers danske Feide Lybek d 6 September
178
Hert Henrik afMklb til Landgreven af Hessen Schwerin d 8 September
188
Herl Henrik afMklb til Hert Albrecht af Preussen Schwerin d 8 Septbr
189
Christiern Winter til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 11 September
190
Kjebenhavn til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 17 September
193
Marcus Meyer til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 19 September
194
K Gustav til svenske Rigsraader i Vadstcna Slokholm d 29 September
195
Hert Henrik afMklb til Hert Christian af Holsten Schwerin d 29 Septbr
196
Herl Henrik afMklb til Herl Christian af Holsten Güstrow d 9 October
198
Lybek til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 12 October
200
Jorgen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 14 October
201
Joh Oldendorp til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 14 October
203
Sjœllandske og skaanske Rigsraader til det norske Rigsrand Kjebenhavn d 15 October
204
Grev Christoffer til det norske Rigsraad Kjebenhavns Slot d 16 October
206
Overeenskomst imellem Hert Albrecht af Mklb Grev Joh af Hoya og Rernt v Melen Schwerin d 16 October
207
123 К Gustav til Frants Trebaw Stokholm d 17 October
209
К Gustav til Ove Rüde og Mogens Gjöe Stokholm d 17 October
210
Jörgen Wullcnweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 20 October
213
Kurfyrst Joachim af Rrandenborg til Hert Albrecht af Mklb Kölln ved Spree d 23 October
214
Grev Christoffer til Hert Albrecht afMklb Kjebenhavns Slot d 23 October
216
Hert Albrecht af Mklb til С v Schöneich Gadebusch d 27 October
217
Hert Henrik afMklb m Fl til Hert Christian af Holsten Lybek d 7 November
218
De holstenske Raader til Hert Henrik af Mklb m Fl Leiren foran Lybek d 7 November
219
De fire vendiske Stseders Forpligtelsesbrev til Herl Albrecht af Mklb Lybek d 14 November
221
Hert Henrik afMklb til Hert Christian af Holsten Lybek d 16 November
223
Jergen Kock til Hert Albrecht af Mklb Malmö d 17 November
224
Fred imellem Holsten og Lybek Lybek d 18 November
226
Juhan Rantzaus m Fl aabne Brev om Hans Plogs Gaard i Asiens Assens
231
Hert Magnus af Lauenborg til С v Schöneich Ratzeborg d 21 No vember med Rilag af d 21 og d 25 November
232
Stephan v Stein til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 21 November
236
Danske Adelsmeend i Skaane til An fur erne for den svenske Нат Engel holm d 26 November
237
De svenske Anferere til danske Adelsmtpnd Leiren for Verberg d 2
239
Jorgen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 2 December
241
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 6 December
243
Instruction for Grev Johan af Hoya som Hert Albrecht af Meklenborgs Yicarius i Danmark Marienehe d 8 December
244
К Gustav til Anfererne for den svenske Her Stokholm d 10 December
246
Overeenskomst imellem Hert Albrecht afMklb og de fire vendiske Stander Marienehe d 11 December
249
К Gustav til Anfererne for den svenske Her Stokholm d 12 December
250
Joh Tureson og de andre Anferere for den svenske Hœr til Riskop Ove Rüde og Mogens Gjee Leiren for Verberg d 13 December
252
Holger Ulfstand til Fru Sophie Hr Eske Bildes Engelholm d 13 December
254
К Gustav til Henrik Rosenkrands Strengnœs d 19 December
255
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht afMklb Wismar d 19 December
257
Oluf Rosenkrands til Fru Sophie Eske Bildes Valle d 20 December
258
Hert Albrecht af Mklb til en Ubekjendt i Denmark
294
К Gustav til Hert Christian af Holsten Stokholm d 4 Januar
296
К Gustav til Anfererne for den svenske Нв?r Stokholm d 4 Januar
301
Instruetion for Melchior Rantzau der af Hert Christian sendtes til Regent inden i Nederlandene Rendsborg d 6 Januar
303
Hert Christian af Holsten til Hert Henrik af Meklenborg Rendsborg d
306
Jorgen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 8 Januar
308
Joachim v Jetzen til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 8 Januar
309
Grev Christoffer af Oldenborgs Kjebenhavns og Malmös Forpligtelsesbrev til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 18 Januar
312
Grev Christoffer af Oldenborg til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 19 Januar
313
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht afMklb Kjobenhavn d 19 Januar
314
Grev Johan af Hoya til Hert Albrecht afMklb Kjebenhavn d 19 Januar
317
Joachim v Jetzen til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 20 Januar
319
Peter Weffing til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 20 Januar
323
Dr Johan Oldendorp til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 21 Januar
326
Jorgen Kock til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 23 Januar
329
Grev Johan af Hoya til Hert Albrecht afMklb Kjebenhavn d 27 Januar
332
K Gustav til de danske Rigsraader i Skaane Vesleraas d 28 Januar
333
K Gustav af Sverrig til Anfererne for den svenske Hœr i Skaane Ve steraas d 28 Januar
334
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 1 Februar
335
Joachim v Jetzen til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 1 Februar
337
Joachim v Jetzen Iil Hert Albrecht afMklb Kjobenhavn d 13 og 16 Februar
339
Johan Oldendorp til Hertug Albrecht af Mklb Lybek d 18 Februar
342
Grev Johan af Hoya til Hert Albrecht afMklb Kjebenhavn d 18 Februar
343
Bernhard v Melen til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 26 Februar
345
Bernhard v Melen til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 4 Marts
347
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Rostok d 4 Marts
348
Joachim v Jetzen til Hertug Albrecht af Mklb Vordingborg d 4 Marts
349
Lybek til Magistraten i Königsberg Lybek d 5 Marts
354
Joachim v Jetzen til Herl Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 9 Marts
355
Gotke Engelstede ? til en Ubekjendt Kjebenhavn d 11 Marts
358
Jergen Wullcnweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 12 Marts
359
Grev Johan af Hoya til Hert Albrecht af Mklb Leiren ved Hörve? d 14 Marts
361
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 15 Marte
362
К Gustav til Joachim Rönnow Lindkjöbing d 16 Marls
367
Grev Johan af Hoya til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 21 Marls
368
K Gustav til den udvalgte Konge af Danmark Stokholm d 24 Marts
369
To Aktstykker til en Underhandling imellem Hert Albrecht af Mklb og Kongen af England Schwerin d 26 Marts
371
Johan Oldendorp til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 26 Marts
375
Lybek til Grev Christoffer Lybek d 27 Marts
377
Jorgen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Rostok d 28 Marts
380
Creditiv for Joh Oldendorp paa en Sendelse til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 28 Marts
382
Joh Oldendorp til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 29 Marls
383
Joh Oldendorp Iii Hert Albrecht af Mklb Wismar d 29 Marls
384
Jergen Wullenweber og Johan Oldendorp tii Hert Albrecht af Mklb Rostok d 1 April
385
Jergen v Karlowitz til Hert Albrecht af Mklb Rostok d 9 April
386
Grev Joh af Hoya til Hert Albrecht af Mklb Svendborg d 17 April
388
Lybek til Hert Albrecht m Fl Lybek 20 April
390
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Vordingborg d 24 April
392
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Nykjebing d 25 April
393
Hert Albrecht af Mklb til Grev Johan af Hoya Korser d 26 April 395
395
Grev Joh af Hoya til Hert Albrecht af Mklb Svendborg d 26 April
396
Joach v Jetzen til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 4 Mai
397
K Gustav til danske Rigsraader i Skaane Stokholm d 5 Mai
398
Jergen Kock tii Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 6 Mai
400
Danske Rigsraader i Skaane til Grev Christoffer Lnnd 13 Mai
401
K Gustav tii Máns Svensson og Peder Skram Stokholm d 13 Mai
403
Joh Oldendorp til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 18 Mai
404
Hert Christian af Holst til Rigsraader i Skaane Fiensborg d 20 Mai
406
Joh Oldendorp til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 25 Mai
407
Christoffer Lutzow til Hert Albrecht af Mklb Warnemynde d 29 Mai
409
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 31 Mai
412
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Vordingborg d 4 Juni
414
Grev Christoffer til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 6 Juni
416
Jergen Wullenweber til Herl Albrecht af Mklb Vordingborg d 6 Juni
417
Lybekkernes Leidebrev for Hert Christians Sendebud til et Mede i Ham borg Lybek A 7 Juni
420
Rostokkernes og Stralsundernes Udsendte til Hert Albrecht af Mklb Aalholm d 11 Juni
421
Grev Christoffer til Hert Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 11 Juni
422
Grev Christoffer til Herl Albrecht af Mklb Kjebenhavn d 11 Juni
423
Hert Albrecht af Mklb til Raadet i Rostok Korser d 13 Juni
425
Juni
426
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 17 Juni
427
Jergen Wullenweber til Hert Albrecht af Hklb Lybek d 21 Juni
428
Marcus Meyer til Herlug Albrecht af Mklb Verberg d 29 Juni
430
K Gustav til danske Rigsraader i Skaane Stokbolm d 2 Juli
431
K Gustav til Erik Flemming Enkeping d 6 Juli
433
Jürgen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 7 Juli
434
Wolf Giler tii Jergen Wullenweber Méchelo d 19 Juli
435
Jorgen Wullenweber til Hert Henrik afMklb Lybek d 15 eller 22 Juli
436
Jergen Wullenweber til Herl Henrik af Mklb Lybek d 28 Juli
438
Marcus Meyer til Hertug Albrecht af Mklb Varberg d 30 Juli
440
Jergen Wullenweber til Hert Henrik af Mklb Lybek d 30 Juli
441
Kong Christian den Tredies Forsikkringsbrev til Indbyggerne i Skaanc Leiren for Kjebcnhavn d 7 August
442
Magistraten i Malmö til Kong Christian d Tredie Malmö d 8 August
445
Jergen Wullenweber til С v Schöneich Lybek d 10 August
446
K Christian den Tredie til de meeglende Hansestœder Leiren for Kje henhavn d 12 August
447
Magistraten i Malmö til den udvalgte Konge Malmö d 18 August
454
Lybek til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 4 September
456
Jorgen Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 4 September
457
K Gustav til Máns Svensson Stokholm d 2 September
461
Hert Henrik af Mklb til Jergen Wullenweber og Wolf Giler Hagenau d 12 September
462
K Christian d Tredies forelebige Ratification paa den dansksvenske Forbundstractat af 2 Februar 1534 Stokholm d 15 September
463
K Christian d Tredies Forskrivning til К Gustav for modtaget Laan Stokholm d 15 September
464
K Gustav til К Christian den Tredie Stokholm d 28 September
465
Jerg Wullenweber til Hert Albrecht af Mklb Lybek d 29 September
474
Hert Albrecht afMklb til Jergen Wullenweber Kjebenhavn d 8 October
476
С v Schöneich т Fl til Hert Albrecht af Mklb og Grev Christoffer af Oldenborg Dobberan d 9 October
478
К Christian d Tredies Beuaadningsbrev for Landskrone Leiren for Kjebenhavn d 11 October
482
Landgrcve Philip af Hessen til Lybek Wendfridden d 12 October
483
Landgreven af Hessen til К Christian d Tredie Wendfridden d 12 October
486
Udtog af K Christian den Tredies Forsikkringsbrev for Claus Bilde Lei ren for Kjebenhavn d 18 October
491
Jergen Kock til Herl Albrecht af Mklb Malme d 29 October
492
Herl Henrik af Mklb til Pfalzgreve Frederik Plaue d 4 November
494
К Gustav til К Christian den Tredie Saleberg d 10 November
496
Instruction for Melchior Rantzau da han sendtes til Landgreven af Hessen Goltorp d 29 November
498
K Jacob d Femte af Skotland til Kong Christian den Tredie Stirling d 1 December
499
Kurfyrsten af Sachsen og Landgreven af Hessen til К Henrik den Ottende af England Schmalkalden d 23 December
501
Landgreven af Hessen til К Christian d Tredie Schmalkalden d 25
502
Forlegnelse paa de oprerske Herreder i Jylland
503
Instruction for de Gesandter Kong Christian den Tredie sendte til Lyne borg for at underhandle med den franske Gesandt
505
Krogen Slots Capitulation Heisinger d 11 Januar
508
Erkebiskoppen af Bremens Leide for К Christian den Tredie Rothen burg d 20 Januar
509
Forlig og Forbund imellem K Christian den Tredie og Erkebiskoppen af Bremen Buxtehude d 26 Januar
510
Marcus Meyer til Hert Albrecht af Mklb Varberg Slot d 12 Februar
512
K Christian den Tredies Fuldmagt for Wulfgang Powisch m Fl til at underhandle med den franske Gesandt Uetersen d 13 Februar
515
Edm Bonner ogRich Caundish til Marcus Meyer Hamborg d 22 Februar
525
Hert Albrechte Grev Christoffers Kjobenhavns og Malmöes gjensidige Forpligtelsesbrev Kjebenhavn d 28 Februar
527
Ambrosius Bogbinder til Hert Albrecht af Mklb Wismar d 15 Marts
529
Keiserlige Commisssrer til К Christian den Tredie Hamborg d 3 April
530
Ambrosius Bogbinder til Hert Albrecht af Mklb Wismar d 7 April
534
De keiserlige Commisssrer til Hert Albrecht af Mklb og Grev Christoffer af Oldenborg Lyneborg d 10 April
535
De keiserlige Commissœrer til Hert Albrecht af Mklb og Grev Christoffer af Oldenborg Lyneborg d 10 April
537
De kongelige Raader i Holsten til de keiserlige Commissœrer Gottorp d 10 April
539
Marcus Meyer til К Henrik d Ottende af England VarbergSlot d 18 ? April
540
Instruction for Leonhard Funk da han sendtes fra Nederlandene til Kje benhavn Deynze i Flandern d 20 April
543
Joachim Wullenweber til Ambrosius Bogbinder Hamborg d 5 Mai
546
Landgreven af Hessen til К Christian den Tredie Zwingenberg ? d 17 Mai
548
Regentinden i Nederlandene til Hert Albrecht af Mklb Brüssel d 25 Mai
550
Regentinden i Nederlandene til Kjobenhavn Brüssel d 25 Mai
551
Albrecht v Beltzig til K Christian den Tredie Verberg1 Slot d 28 Mai
553
Albrecht v Beltzigs Pas for Gerhard Meyer? Verberg Slot d 30 Mai
554
Pennig og C v Hanstein til Kong Christian d Tredie Leiren for Kjobenhavn d 31 Mai
555
Christoffer v Veltheim til K Christian den Tredie Leiren for Kjoben havn d 1 Juni
556
De kongelige Commissœrers Kjendelse om Marens Meyer Hvidöre d 6 Juni
557
Marcus Meyers Forhor og Bekjendelse d 9 og 10 Jnni
558
Lybek til K Christian den Tredie Lybek d 14 Juni
565
Hert Albrecht af Mklb til sin Broder Hert Henrik Kjobenhavn d 19 Juni
566
Magistraten i Lybek til К Christian den Tredie Lybek d 1 Juli
568
üdkast til et Porbund imellem K Christian den Tredie og Hert Carl af Geldern Lingen d 19 Juli
569
Overeenskomst om en compromissarisk Kjendelse imellem K Christian den Tredie og Hert Albrecht af Mklb Kjobenhavn d 29 Juli
573
Notarialinstrument om fangne danske Adelsmsends Afsked fra Grev Chri stofier af Oldenburg Güstrow d 17 August
575

Other editions - View all

Bibliographic information