Nederlandsche reizen: tot bevordering van den koophandel na de meest afgelegene gewesten des aardkloots : doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de Nederlandsche reizigers hebben doorgestaan, Volume 13

Front Cover
By P. Conradi, 1787 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 40 - De Vorst, die in dit Hof zyn verblyf houdt , regeert met een onbepaald gezag over zyne onderdaanen, die zyne bevelen met een blind ontzag volvoeren, en hem weinig minder dan eenen God vreezen. De Koning heeft geen bepaald getal Soldaaten of ftaande Krygsmagt op de been ; alle zyne onderdaanen zyn gehouden, op het eerfte bevel, te wapen te loopen en tegen zyne vyanden op te trekken. Niet anders dan als zyne lyfeigenen of flaaveu.
Page 40 - ... t midden brengen. Die de meeste vrienden heeft by den Koning , wint altoos het geding. Wanneer iemand met . eene halsmisdaad wordt betigt , die den Koning eenigzins twyffelagtig voorkomt , zit hy , als 't ware , eenigen tyd, in diepe gepeinzen , om de zaak by zich zelven . te.
Page 45 - er, die tot de verbaazende- hoogte van honderd en vyftig voeten opfchieten , en van dertig tot veertig voeten in den omtrek beflaan. Zy dienen den Landzaaten , om daar van Kanoes of uitgeholde Schuitjes te maaken.
Page 44 - Landzaatcn naakt; doch de meer aanzienlyke draagen eene foort van- bruine tabberts, die tot op de knieŽn hangen, en op hunne hoofden zekere Mutsjes, in de gedaante van een Myter.
Page 44 - ... van vierkanten muur , rondom het Graf, opgetrokken. Naar gelang van het aanzien of vermogen des Overledenen , worden vervolgens eenige Runderen geflagt , om zynen Geest te verzoenen , en hem in t Graf tot fpyze te dienen.
Page 44 - De geftorvenen worden geleid in eene Kist, gemaakt van een zwaar ftuk uitgehold hard hout, en vooraf van binnen befproeid met Osfenbloed.
Page 40 - Regter in alle gefchillen; hy heeft geene eigenlyk gezegde llaauen; de vermogendflen alleen mogen nu en dan een woord in 't midden brengen. Die de meeste vrienden heeft by den Koning , wint altoos het geding.

Bibliographic information