Magazin for naturvidenskaberne, Volume 1

Front Cover
Johan Dahl, 1823 - Science
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 192 - Paa Reisen fra dette Sted (Gudvangen) til Leirdalsøren stod Gabbro-Formationen an paa den hele Strækning og gik undertiden lige ned til Havet, men som oftest bestode dog Fjeldenes Fod af Gneis, og Gabbro-Formationen bedækkede denne. Denne Gabbro bestod for det meste af graalighvid Feldspath, tæt i Brudet med sparsomt indblandet Diallag og Hornblænde. Der fandtes nogle Leier af drøi grovkornig, grønligsort Hornblænde i den".
Page 117 - Bulletin général et universel des Annonces et des Nouvelles Scientifiques ; dédié aux savants de tous les pays et à la Librairie nationale et étrangère: publié sous la direction de M. le B°° DE FERUSSAC.
Page 196 - Almindelig Methode til at finde Funktioner af een variabel Størrelse, naar en Egenskab af disse Funktioner er udtrykt ved en Ligning mellem to Variable.
Page 136 - ... Brunkebergheien. — Bergarterne ved Rjukan er besynderlige: „man bortfjerner vanskelig den Tro at det jo er virkelige Conglomerater man seer". Det er ogsaa høist besynderlig. Saa staar der i slutten af beretningen en del betragtninger om „Graavakkebildningerne", hvor vi vanskelig kan følge med: „Graavakken hvormed den anden Svite begynder — er saa at sige et Vendepunkt i Bergdannelsens Fremskriden, ovenfor hvilket Intensiteten aftager i samme Forhold som den hele Kraftsum formindskes,...
Page 115 - Skrivelse fra Proprietær Hofman til Professor Schouw, angaaende de paa det Inddæmmede ved Hofmansgave fremkomne Planter; tilligemed Anmærkninger af Sidstnævnte.
Page 187 - Allerede for flere Aar siden opdagede „jeg ved at bestige Trondfjeldets Top (i Østerdalen) en egen „Bergart, hvilken jeg ei forhen havde seet, og som bestod „af en mørkegraa kornig Feldspat med drøi indsprengt Di„allag og Hornblende.
Page 116 - Osten iiid i Aggershuus, og sænker sig mod Midten af denne Provinds. De mod Nordvest herfra opgaaende Dale ere ikkun at ansee som lidet betydende Furer *) i denne brede Plateau, hvis bolgede Overflade indbefatter et Areal af flere hundrede Qvadratmile.
Page 116 - Udsigt over Plante- og Dyr-Chemiens Fremskridt i de senere Aar. En Oversættelse af endeel af Berzelius's Aarsberetning til det Kongl.
Page 115 - Om den vestindiske Salop, dens Dyrkning, Tilberedelse og almindelige Egenskaber, ved Cand. Pharm. PE Benzon paa St.
Page 229 - Iagttagelser af Phænomener, der synes at vise en egen Virksomhed hos nogle Vanddyr», samme aar som han skrev den før nævnte afhandling om den dyriske magnetisme.

Bibliographic information