Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 8

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1795 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 6195 - Affixie gefchieden alomme, waar zulks gebruikelyk is. , Gedaan in den Hage, onder het Klein Zegel van den Lande, den 19 Oüober 1795» het eerfte Jnar der Balaaffche \ P.
Page 6207 - Braband tot informatie , en aan het Committé tot de Algemeene zaaken van het Bondgenootfchap te Lande, om uit hetzelve ook Perfoonen tot deeze con
Page 6091 - Nat. doch hy zal moeten zorg dragen, dat hetzelve, Verg» zonder bezwaar voor den Lande* ten genoegen • /« van die, welke 'er de befchikking over hebben, worde vervuld, zonder verantwoordelyk te zyn voor den geenen , die inmiddels zynen post zal waarneemen.
Page 6088 - Gecommitteerden van het plaatslijk bestier zullen de geloofsbrieven examineeren, en wettig bevonden hebbende aan de kiezers hoofd voor hoofd de volgende verklaring afvraagen.
Page 6143 - Gedaan in den Hage, onder het Klein Zegel van den Lande, den 12 Oftober 1795, het eer» ftc Jaar der halaaffchc Vrylieid.
Page 6548 - ... het Boek en Contra-boek, met opzigt tot den geheelen Ontvangst, opgetrokken, gecollationeerd ea verteekend moeten worden, door den Ontvanger, benevens den Commisfaris en Secretaris.
Page 6089 - Ikmmea hebben, alleen de Nominatie uitmaaken, en die uit dezelve de meerderheid verkrygt , voor verkozen gerekend worden.
Page 6316 - Reprefentanten van het Volk van Holland, op den 22, 23 en 24 July 1795, uitgebragt door J.
Page 6541 - Zee zyn, ten tyde de overflag gemaakt wordt, dezelve zullen mogen worden berekend, ter montant van de Asfurantie , daarop gedaan , of in het •geheel of ten deele niet geasfureerd zynde, naar mate de Eigenaar volgens zyne opregte meening die door de loopende rilico minder waardig oorAselt, 14...

Bibliographic information