Biographisch woordenboek der Nederlanden: bevattende de levensbeschrijvingen van voorname staatsmannen, krygshelden, geleerden in allerleije vakken van wetenschappen, digters, schilders en andere konstenaren ... Van de oudste tijden af tot heden toe. Eerste deel- [agtste deel], Volume 5

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 243 - Hij leeft in fpijt des doods , door menig deftig werk ; Hier taant en daalt de zon , van 't richtfnoer van de wetten, 's Lands paerel , 's Waerelds liefde is onder deze zerk. Helaas JUSTINIAAN, wie zal 't verlies verzetten Van BATO in al zulk een Man, Wiens wedergae nooit komen kan ? . t .• 2.
Page 342 - Men ma'akte hem vervolgens Provinciaal en Vikaris van het klooster te Leuven. Te midden van...
Page 187 - Franfe maatregels volgende i wanhopige j, befluiten zou uitvoeren, waar van de gevolgen, niét dan „ door geweldige middelen, zouden konnen gefluit worden."' BURNET was zeer getroffen, door de deftigheid van 's Prinfen, voorkomen.
Page 304 - Dit gemis is naderhand voor een gedeelte, namelijk terr jare 1782 herfteld, door den arbeidzamen ijver van den zeer geleerden en in de oude regten en wetten van ons Land...
Page 340 - Batavia, fortuin zoekende, ophield, buitengewone geleerdheid, verzeld met een geest van opmerking, bespeurd hebbende, hem naar Japan zond, voorzien met de noodige onderrichting en handleiding, om aldaar de menigvuldige aanmerkingen en ontdekkingen , door Camphuis t.-n tijde van zijn verblijf in dat rijk gedaan, nog te vermeerderen.
Page 248 - naar zijn buurman den ooggetuige tradt, en tegens hem „ zeide: Hij zogt mij it corrumperen.
Page 300 - Hertog-, op zijn' eigene kosten , altijd gereed zoude hebben , en voe^ den 20 paarden , ter verdediging van het vaderland ; doch indien men buiten het land oorloogde, en...
Page 342 - Geestelijke was ongemeen ijverig in het voortplanten van zijne geloofsbelijdenis , en daarbij van de nodige gaven -voorzien om den kanzel op te treden. Men heeft van hem in druk : i. Carminum Fasciculus. Lov. 1660. I2«o. 2. Manipulus Sacrarum Oïationum £fc. Ib. iC6i. I2i««.
Page 339 - Amsterdam en wel bepaaldelijk bij dezelfde zilversmid bij welke hij knecht op de winkel was geweest, zo die nog leefde. Deze was bij geval in leven en niet weinig verwonderd wanneer hij hoorde dat dit zilver was voor een van zijn gewezen knechts, nu Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië.

Bibliographic information