Igazságügyi közlöny

Front Cover
Pesti Könyvnyomda-részvény-társasag, 1901 - Justice, Administration of
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 153 - LIX. tcz. 94. §-ának b), c) és d) pontjaiban foglalt rendelkezések az ezen szakaszban emiitett kivételes bíróságok hatáskörének megállapítása tekintetében abban az esetben is alkalmazandók...
Page 245 - ... bizonyos meghatározott dolog vagy jog igényeltetik ; d) ha valamely ingó dolognak vagy jognak birtoka vitássá válik s...
Page 35 - IM 19661. sz. rendelet a nem telekkönyvezett vagy többszörösen telekkönyvezett ingatlanoknak a betétek szerkesztésekor a tényleges birtokos nevére történt felvétele ellen használható jogorvoslatok szabályozása tárgyában.
Page 18 - IM szám alatt kelt rendelet, a birósági végrehajtók dijazása tárgyában azokra az eljárásokra nézve, a melyeknek dijazása iránt az 1871 : LI. t.-cz. rendelkezést nem tartalmaz3) I.
Page 63 - IM szám alatt kelt rendelet, a nyugdíjállományban levö es. es kir. közös hadseregbeli es m. kir. honvédségi tisztek es katonai hivatalnokok ellátási illetményeinek lefoglalása tárgyában IV.
Page 142 - Hagyatéki ügy, melyben az órokhagyó végrendeletében nagykorú örököst nevezett, de az iratok arra látszanak mutatni, hogy végintézkedése a hagyatékot nem merítette ki, a tórvényes örökösök között pedig kiskorúak is vannak I.
Page 158 - A végrehajtási eljárásban, a kir. törvényszékek előtt, ha ezek nem mint megkeresett telekkönyvi hatóságok járnak el, a feleknek magukat ügyvéd által kell képviseltetniük.
Page 197 - ... azon járásbiróság megnevezése, melynek területén a végrehajtás ala vonandó ingóságok léteznek. A végrehajtást elrendelö végzésben a készpénzbeli tokekovetelésen kivül a kamatok is a kamatláb es a kamatozási idó'pont megjelolésével kiteendok.
Page 217 - Olyan esetben, midőn valamely terület a közigazgatási hatóságnak az 1884 : 14. t.-cz. 13. és 17., vagy az 1885 : 23. t.-cz. 105., 106. és 108. §§-ai alapján hozott határozatával az ártérből kivétetett, az így kivett terület után megfizetett vizszabályozási dijaknak visszatérítése iránt indított keresetek a polgári biróságok hatáskörébe tartoznak.
Page 92 - IM. (RT. 3) az egyptomi alkirályságban létezo osztrák-magyar consulságok birói hatóságának a magyar állam honosaira vonatkozó korlátozása tárgyában .............. ..... IV.

Bibliographic information