Van vrouwen ende van minne, middelnederlandsche gedichten uit de xiv de en xvde eeuw, uitg. door E. Verwijs, Volumes 4-5

Front Cover
Eelco Verwijs
1871
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Popular passages

Page 125 - es ist dies ohne Zweifel das gotische gamaids verkrüppelt, verstümmelt, leiblich schwach, TeJ/>oucrjueJ>o£,di>djrTjpoj), ahd. gimeit, lateinisch hebes, obtu(n)sus, vanus, stolidus, stultus, schwach an Geist (!), töricht, wie das altengl. gemäd; Diese Bedeutung geht über in die von insolens, jactans, superbus, hilaris, laetus, die mhd. allein noch erscheint. Die Sprache bietet noch mehr Beispiele, dass die Begriffe leer, dünkelhaft, leichtsinnig, stolz, fröhlich sich berühren und ineinander...
Page xix - Wi willen van den *kerels zinghen, Si sijn van quader aert; Si willen de ruters dwinghen. Si draghen enen langhen baert.
Page xix - Ay, hoor van desen abuze, Dan maecsi groot gheluut. Dan sprincsi alle al over hoop, Dan waecht haer langhe baert, Si maken groot gheloop, God gheve hem quade vaert.
Page 8 - Eer si der minnen cracht bekinden Ende algader haer natuere. — Eer si gecregen dat si minden, God weet! het wert hen te suere. Nu pas begint de eigenlijke ontleding van de goede liefde. De clerc geeft de jonkvrouw haar volgende vraag in de mond. „Toch", zegt hij, „menen velen zich „vander minnen beseten".
Page xxx - Plaeet itaque his solis exeelsam hanc navim nostram parari , qui superior! aetate sua in maturo aliqup et summo statu , negotio aut possessione sua tantam adhibuerunt rebus suis vigilantiam , fidelitatem et diligentiam , ut cum prius essent multarum divitiarum , maximi honoris , altorumque tractatuum cura et onere gravati , dispensante cum eis ebrietate , ocio , conviviis , negligentia et somno , sint de gratia Dei ab eisdem hodie supportati, expediti , levificati, unde non incongrue ab inhal) BENECKE,...
Page 84 - Ende als die rike weder rakede Ten bedde, daer hi te voren in lach, Gaf hem die ander ridder enen slach Mitter roede , die was swanc , Dat si hem want omden lanc Ghelijc oft een paellinc waer. D'.
Page 153 - ave », eer hi ga, « Ave maria » ; daer orame si ghedinct. Waer omme dat si die slotel daer hinc. Nu ghinc si danen dorden noet Met enen pels al bloet, Daer si een dore wiste, Die si ontsloet met liste, Ende ghincker heymelijc uut, Stillekine sonder gheluut. 255 Inden vergier quam si met vare. Die iong(fe)elinc wert haers gheware, Hi seide : « lief, en verveert u niet, Hets u vrient, dat ghi hier siet.
Page 1 - Met blijdschap sloeg hij al die vrouwen gade; maar er ontbrak iets aan: fladde si namelijc gheweest dare, Daer mijn herte altoes na haect 10 Ende mi leven doet in vare, Soe hadde die feeste gheweest volmaect. Maer neen si niet, dies was ie vele Te droever in die herte mijn ; Ie hoerde na die vedelspele 15 Ende ie besach die vrouwen fijn. Toch gaf hij het niet op. „Na die vedelspele...
Page xxv - Sans outrage et derision ; Et n'y soit contradiction Mise par aucun des plus sages ; Mais la feront les Fous volages, Doucement, tant qu'argent leur dure, Un jour ou deux. Car chose dure Seroit de plus continuer, Ni les frais plus avant bouter ; Par leurs finances qui decroissent, Lorsque leurs depenses accroissent.
Page 163 - Sequentiën zijn die middeneeuwsche kerkliederen , welke in de missen der feestdagen tusschen de epistel- en evangelielessen plagten opgezongen te worden , en waarschijnlijk zoo genoemd werden , omdat zij onmiddellijk op de lezing der epistelpericope volgden'.

Bibliographic information