Patrologiae cursus completus, series graeca

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 55 - Διό, καθώς λέγει το πνεϋμα το άγιον, σήμερον εάν της φωνής αύτοϋ άκούσητε, μη σκληρύνητε τάς καρδίας υμών ως εν τφ παραπικρασμφ κατά την ήμέραν του πειρασμού εν...
Page 219 - Έχείνοις μεν γαρ τα ενταύθα δίοοτε, άντιλαμβάνετε δε τα ουράνια ων γένοιτο πάντας ημάς επιτυχεϊν, χάριτι κα\ φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου, μεΟ" ου τω Πατρί άμα τω άγίφ Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμή καΙ προσχϋνησις, νΰνχα\ αεί, χα\ίί; τους αί'Ι>νας των αιώνων.
Page 78 - ΊΙμεί; μεν οΰν ου πουσίμεθα τα αυτά λέγοντες, δν τε πεισΟήτε, 4ν τε μη δεδοίκαμεν δε μη τω συνεχώς τα αυτά λέγειν, εάν μη άκοϋητε, μείζονα τοις παρακοΰουσι την χαταδίκην έργασώμεθα.
Page 103 - Ιερωσύνης, φησ'ιν, ην τουτέστι, της των πραγμάτων, της των δογμάτων ', του βίου ή τελείωσις δια της Αευίτικής Ιερωσϋνη; ην, ΚαΧ δρα πως όδω προβαίνει. Είπεν,δτ. κατά την ταξί Μελχ-.σεδέ/, δεικνϋς δτι βελτίων ή κατά την τάξιν Μελχισεδεχ πολϋ γαρ βελτίων εκείνο;.
Page 134 - Εκκλησία, επειδή τα μεν εστίν υγιεινά πρόβατα, τα δε κεκακωμένα, δια της φωνής ταύτης διείργει ταϋτα .εκείνων περιιών πανταχού δια της κραυγής ταύτης της φρικωδέστατης ( ό ιερεύς, κοί τους αγίους καλών κα\ Ελκών.

Bibliographic information