Ljuva karneval!: om Carl Michael Bellmans diktning

Front Cover
A. Bonnier, Jan 1, 2005 - 402 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Maskeraden som livsform och metafor ii
11
Estradören Bellman
15
Växlingen mellan högt och lågt
17
Bellmans one man show
19
Konturer av ett liv
20
Dikt som performance
23
Parodi och flerstämmighet
26
Enkla roller och sammansatta
27
Monolog med många röster
171
Fredmans elegier
174
Fröjas dödsbädd och kärleksläger
176
Fredmans förvandlingar 1 Från Paulusparodi till scenisk folklivsskildring
187
Epistelförordet 1771
190
Job i rännstenen
195
Socialreportage
203
Två bacchanaliska sjöresor
207

k a p 1 t e l 2 Lärjungen i templet 1 En evangelisk fostran
29
Som pärlan glittrar fram ur skalen
32
Den unge psalmisten
34
Betraktelsegenren bibeltextens drama
37
Gudstjänst som parodiskt upptåg
42
Zions röst i Fredmans visor
44
Bellmans bekantskap med klassisk satir
46
Den klagande Damon
48
Rimträtorna om våra flickor
52
KAPITEL4 Den svenske Anakreon
72
Sveriges Anakreon en problematisk hederstitel
85
k a p 1 t e l 6 Sångspel om herdar och antihjältar
106
Ordensupptågen i Bellmans närmiljö
129
Från ordensvisa till dramatiskt ordenskapitel
141
Brännvinsaposteln Fredman i Fredmangestaltens fodelse
157
Bibelparodiska episdar
162
En målande predikotext
166
Epistelgenrens omgestaltning
213
k a p 1 t e l 10 Hovskalden 1 Från krogpoet till kungagunsding
217
Rojalistisk propaganda och hovunderhållning
219
landskapspoesin
223
Salongen som Fredmans nya utsiktspunkt
229
Klubbens interiörer och exteriörer
231
En stuf rim
239
Bacefiitempel 1 Från Bacchi orden till Par Bricole
242
xiaiMoväzpareniaaonvBaccfutempel
244
Ritualdrama i arkadisk natur
249
Själens landskapsbilder
251
Den återfödde vinguden
259
Arvet frånkAtempel
262
Fredmans epistlar fullbordad
297
Slutet på maskeraden
334
Epilog
362
Copyright

Bibliographic information