Kommunalno uređenje Jugoslavije

Front Cover
Savremena administracija, 1962 - Local government - 462 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

1з1ог1јзк1 ро1ес1 па котипи
3
ОрзНпе као озпоупе с1гиз1уепоекопотзке гајес1тсе
14
ОрШпа као озпоупа ро1Шско1еп1опја1па огатгас1ја зчпоиргау1јапја
21

14 other sections not shown

Common terms and phrases

1аска 1гећа 1гс1ауапје 1оте 2акоп 51игћет Нз1 ГКК1 5Шгћет 61апоуа ггас1е га ргекгбаје га роз1оуе га6ипа гакопа 61ап гакопот гас1 гас1а гас1апа гас1и гасН гезепја ГКН1 з!ау з1ау з1ауоу1 з1игће з1игћетка зато зауе1а згега згегоуа згезко згес1з1ауа зуе зуоје зуШ зШгћетка иоуога иг из1апоуа из1оуе иргау1јапја иргаупо иргаутћ кас1 киНиге когтз1је кој1 зи кој1та којот кос1 коте Нса Нт с1а зе Нћ огапа иргауе огат огатгас1ја огатта озпоуи орбНпе орз1е орШпа орШпе орШпзко ос ос1гес1епо ос1гес1ћата ос1гесНуапје ос1оћгепја ос1позпо ос1ћога осНике осНпе осШога осШозпо оћ1азН оћгагоуапје оуе оуо пагос1по пагос1т ос1ћог пагосШо пасНегап га роз1оуе пасНегпо пасНегпозН пе перозгес1по ргауа ргауНтка ргауо рге ргеко ргес1игеса ргесНоа ргета рго ргоНу ргор1з1та ргор1з1уапје ргор1за ро ро1геће рогега па рготе1 рос1 рос1ги6ји рп рптапје рпћос1а с1а зе с1ап с1апа с1ауапје с1ео с1оз1ау1јапје с1опоз1 с1опозепје тега теге тез1а тзи тје тои тоге ћг ћег ћис1ге1а ћШ у1бе угбепје угз1 уег1 уеса уесе уос1епје

Bibliographic information