Doxographi graeci

Front Cover
G. Reimer, 1879 - Greek literature - 854 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 561 - ΒοβρβΓ των άστρων των μη καταλαμπομένων ύπδ του ήλιου, τους δε μεταβαίνοντας αστέρας ώσεί σπινθήρας άφαλλομένους γίνεσθαι εκ της κινήσεως του πόλου. ανέμους δε γίνεσθαι λεπτυνομένου του αέρος υπό του ηλίου και των 11 έκκαιομένων προς τον πόλον υποχωρούντων και άποφερομένων.
Page 198 - Αναξαγόρας και έτεροι των ψυσιολόγων γίνεσθαί τε γαρ εκ του άρρενος το σπέρμα, το δε θήλυ παρέχειν τον τόπον, και εΐναι το μεν άρρεν εκ των δεξιών το δε θήλυ εκ των αριστερών, και της υστέρας τα μεν άρρενα εν τοις [764 a] δεξιοΐς είναι τα δε θήλεα εν τοις αριστεροΐς. Οί δ...
Page 352 - Ά. τον ήλιον κύκλον είναι όκτωκαιεικοσαπλασίονα της γης, άρματείω τροχω παραπλήσιον, την αψίδα έχοντα κοίλην, πλήρη πυρός, κατά τι μέρος έκφαίνουσαν δια στομίου το πυρ ώσπερ δια πρηστηρος αύλοϋ. και τοϋτ' είναι τον ήλιον. II. 21, ι : Ά. τον μεν ήλιον ίσον είναι τη γη, τον δε κύκλον,...
Page 571 - Βραχμάναις. οι βίον μεν αυτάρκη προβάλλονται, εμψύχων δε και των δια πυρός βρωμάτων πάντων άπέχονται, άκροδρύοις άρκούμενοι - μηδέ αυτά ταΰτα τρυγώντες, άλλα τα πίπτοντα εις την γην βαστάζοντες ζώσιν -, 2 ϋδωρ (τε) πόταμου Ταγαβενά πίνοντες.
Page 480 - Οεασάμενος ουκ ήξίωσεν εν τι τούτων ύποκείαενον ποιήσαι, αλλά τι άλλο παρά ταΰτα. ούτος δε ουκ άλλοιουμένου του στοιχείου την γένεσιν ποιεΤ, άλλ' άποκρινομένων των εναντίων δια της άιδίου κινή25 σεως διό χαΐ τοΤς περί Άναξαγόραν τούτον ό Αριστοτέλης συνέταςεν.
Page 558 - ... ύπάρξαι πόρους τινάς αύλώδεις ***, καθ* οδς φαίνεται τα άστρα ' διό καΐ έπιφρασσομένων των εκπνοών τάς εκλείψεις γίνεσθαι. την δε σελήνην ποτέ μεν πληρουμένην φαίνεσθαι, ποτέ δε μειουμένην παρά την των πόρων έπίφραξιν ή άνοιξιν. είναι δε τον κύκλον του ηλίου έπτακαιεικοσαπλασίονα...
Page 401 - Εμπεδοκλής, Αναξαγόρας, Δημόκριτος, Επίκουρος, Ηρακλείδης παρά τάς συμμετρίας των πόρων τάς κατά μέρος αισθήσεις γίνεσθαι του οικείου των αισθητών εκάστου έκάστηι έναρμόττοντος. 48. — (?) IV 13, 9. 10 (ϋ. 404) Ίππαρχος ακτίνας φησιν άφ...
Page 391 - Δικαίαρχος δε άρμονίαν των τεσσάρων στοιχείων (δε. την ψυχήν είναι) αντί του κραοιν και συμφωνίαν των στοιχείων. Ου γαρ την εκ των φθόγγων συνισταμένην, άλλα την εν τω σώματι θερμών καΐ ψυχρών και υγρών καΐ ξηρών έναρμόνιον κρασιν και συμφωνίαν βούλεται λέγειν.
Page 284 - Μ ούτος εξ άπλοϋ καΐ μονοειδοΰς αέρος και πνεύματος δοκών συνεστάναι τα ζώα. αδύνατον γαρ αρχήν μίαν την ΰλην των δντων ύποστηναι αλλά καΐ το ποιούν αίτιον χρή τιθέναι. οίον άργυρος ού<κ άρκεϊ > προς το έκπωμα γίνεσθαι, εάν μή^ το ποιοϋν ^, τοϋτ...
Page 342 - Β άποδεδόσθαι την κυκλικήν κίνησιν, των δ' ύπ' εκείνα τεταγμένων τοις μεν κούφοις την άνω, τοις δε βαρέσι την κάτω. Εμπεδοκλής μη δια παντός έστώτας είναι μηδέ ώρισμένους τους τόπους 6 των στοιχείων, αλλά πάντα[ς του]τούς αλλήλων μεταλαμβάνειν. 5 λΰ'.

Bibliographic information