กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา

Front Cover
Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2000 - Community development personnel - 451 pages
0 Reviews
Study on community development activities of volunteer workers and their technique of getting local people participation.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

22 other sections not shown

Common terms and phrases

ฯลฯ ๆ เช่น 1ช่น ก็คือ กระบวนการ กรุงเทพมหา กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ กล่าวว่า กลุ่ม กัน กาญจนา แกัวเทพ การ การประชุม การประเมีนผล การมีส่วนร่วม การเมีอง การวางแผน การศึกษา การศึกษาชุมชน กิจกรรม ของ ของชุมชน ขั้นตอน ขึ้น เข่น คน ครอบครัว ความ ความยากจน ความรู้ ความสัมพันธ์ คอ คํอ คิอ คีอ คือ เครีอข่าย โครงการ งาน จํากัด ชนชั้น ชนบท ชึ่ง ชุมชน เช่น ดังนั้น ดังนี้ ด่างๆ โดย ได้ ได้แก่ ไดัเเก่ ตอนทึ่ ต่างๆ เทคนิค ธนพรรณ ธานี นคร นอกจากนี้ นักพัฒนา นั้น ใน ในชุมชน บททึ่ บรรณาธิการ บัณฑร อ่อนดํา ประการ คอ ประชาชน ประเภท คือ ประเวศ ประเวศ วะสี ปรัชญา ปาน เป็น เป็นการ เป็นด้น เป็นดัน ผู้นํา พชม พบว่า พัฒนา เพึ่อ ภาพที่ มงคลชัยอรัญญา มี มีความ ร่วม ร่วมกัน ระดับ ระบบ รูปแบบ เรึ๋อง ลักษณะ และ และคณะ ว่องกุล วะสี วัฒนธรรม ว่า วิธีการ ศึกษา ศึอ เศรษฐกิจ สกว สมพันธ์ เดชะอธํก สรุป ส่วน สังคม หมายถึง หรอ หริอ หรีอ หรือ อคิน อคิน รพีพัฒน์ องค์กร องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน อย่างไร อย่างไรก็ตาม อาทิ อ่ำงถึงใน อํานาจ เอกชน เ น เเละ เเละคณะ

Bibliographic information