Het laatste kwartier: gelijke kansen in het Groninger onderwijsbeleid in de jaren 1975-2000

Voorkant
Uitgeverij Van Gorcum, 2005 - 421 pagina's
Een beschrijving van twee projecten, het Groninger Vensterschoolproject en de Gelder-middenschool in Groningen. Het gaat hierbij om de ontwikkeling gedurende de laatste kwart van de vorige eeuw, 1975-2000. De kern daarin wat het gelijke kansenbeleid. Het onderwijskansenbeleid in Groningen staat te boek als een succesvol onderwijsbeleid. Dit heeft met name te maken met het ontwikkelen van een gedegen visie voor de lange termijn. Het beleid van de wethouder van Groningen destijds, Jaques Wallage komt dan ook uitgebreid aan de orde.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

een analyse
23
Ideologie politiek en kansenbeleid
59
Zicht op Onderwijs de periode van wethouder Jacques Wallage
83
Zicht op onderwijs de periode van wethouder Jacques Wallage
123
Zunderdorp en Tonny van de Vondervoort 19811990
163
Pijlman 19901994
224
Groninger Vensterscholen en integraal jeugdbeleid de tweede
257
verschijnselen
283
Analyses conclusies en discussie
299
een opdracht voor het eerste kwartier
321
Bijlagen
330
Literatuur
357
Archivalia en bronvermeldingen
377
Personenregister
406
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 369 - Wet van 27 mei 1992, houdende wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het basisonderwijs in verband met de invoering van basisvorming in het voortgezet onderwijs...
Pagina 374 - Het Talentenproject - en daarna, in: Onderzocht en Overdacht. Sociologische opstellen voor Prof. Dr. F. van Heek.
Pagina 369 - Mulder, L. (1991). De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs van de OVBdoelgroepen. Advies, schoolkeuze en rapportcijfers in het eerste leerjaar. Nijmegen: ITS.
Pagina 366 - Kemenade, JA van en JA Kropman, Verborgen talenten? Kritische kanttekeningen bij een onjuiste interpretatie, in: Sociologische Gids, (1972)19 blz.

Bibliografische gegevens