De Nederlandsche taal

Front Cover
W. Versluys, 1915 - Dutch language
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 245 - Er was een tijd, waarin het door zijn beleid geŽerbiedigde, om zijn goud benijde, en voor zijne kennis gevierde Holland door deze driedubbele kroon de rozen der kunst vlechten mogt ; waarin het gehoor voor muzijk, waarin het zin voor poŽzij had, en zich in beider liefelijke bloesems verlustigde; maar Europa's bewondering wegdroeg door zijne schilderschool, de oorspronkelijke, met zijnen strijd voor de vrijheid geboren, en die de helden van deze heeft...
Page 218 - In open lettergrepen van vreemde en bastaardwoorden blijft de i : individu, naÔveteit, favorite, solide. Maar op het eind van een bastaardwoord schrijft men ie : genie, traditie, kolibrie, Februarie. Bastaardwoorden, eindigend op ie, of op ie gevolgd door een medeklinker, houden ie in de verbogen vormen : genieŽn, traditieŽn, projektielen, IsraŽlieten.
Page 37 - Eťn vogel in de hand is beter dan tien in de lucht' 'de lucht in je hand is beter dan tien vogels
Page 39 - Wel ! laat u dit geval dan leeren , Mijn lieve JAN! Dat een verstandig kind geen dingen moet begeeren, 'Die hij te voren weet, dat hij niet krijgen kan. DE ZING.ENDE WILLEM. M011GF.NLIED. J3ij 't opgaan van de zon Zat WILLEM aan een' bron, Van goeder hart, te zingen; Hij had den afgeloopen nacht Verkwikkend doorgebragt , En kon zich langer niet bedwingen.
Page 25 - Het meewerkend voorwerp is de naam of aanduiding van de zelfstandigheid, die in het algemeen op actieve wijze betrokken is in de werking of de toestand, die het gezegde van het onderwerp vermeldt"; deze aktieve betrokkenheid heeft als belangrijke konsekwentie, aldus Den Hertog (p.
Page 237 - In bastaardwoorden schrijve men k in plaats van k-klank-aanduidende c: lokomotief, akteur, aktrice, direkteur, konklusie; ƒ in plaats van ph: alfabet, fotograferen, fysika, fantasie; r in plaats van rh : retorika , rachitis , rododendron , rythmus ; e in plaats van ae: ether, pedagogie(k), preparaat. Bovendien worden enige algemeen gebruikelike bastaardwoorden in spelling vernederlandst: bazaar, bloeze, boeket , f aljiet , foksia , grok, kanapee, koket, rosbief, toost, trem en enkele andere.
Page 38 - t zij, de volken eer vervreemdend van den God, De ontkenning van Wiens woord en ťťnig goed gebod Van ouds de weibron was van 's werelds diepste ellenden! Onbevredigd als die verklaring met haar //meer", en //al te vaak...
Page 119 - En dat het op het hert des Meesters werd' gepast. Twee Poorten seggen meer: onthael ick vriend of gast, 'T en is niet door een' deur, 't is door twee open...
Page 155 - God nagtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet) opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zoude. 22 Ik ben den zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zoude; allen ben ik alles geworden opdat ik immers eenigen behouden zoude.
Page 245 - ... tot verklarens, tot wettigens toe der •onverschilligheid, waarmede de nabuur den ijlen rook ziet opgaan. — Er was een tijd, waarin het door zijn beleid geŽerbiedigde, om zijn goud benijde, en voor zijne kennis gevierde Holland door deze driedubbele kroon de rozen der kunst vlechten mogt ; waarin het gehoor voor muzijk, waarin het zin voor poŽzij had, en zich in beider liefelijke bloesems verlustigde; maar Europa's bewondering wegdroeg door zijne schilderschool, de oorspronkelijke...

Bibliographic information