Patrologiae cursus completus, series graeca

Front Cover
 

Other editions - View all

Popular passages

Page 471 - Πάς γαρ ό μετέχων γάλακτος, άπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γαρ εστί. Τελείων δε εστίν ή στερεά τροφή των δια την έςιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εχόντων πρδς διάκρισιν κάλου τε καΐ κάκου. Διό αφέντες τον της άρχί)ς ^ του Χρίστου λόγον, επί την τελειότητα φερώμεθα· μη πάλιν...
Page 145 - Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστίν, ήτις εστί μήτηρ πάντων ημών. 27 γέγραπται γαρ · ενφράνθητι στείρα ή ου τίκτουσα, ρήξον και βόησον ή ουκ ώδίνουσα · ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της έχούσης τον άνδρα. 28 ημείς δε, αδελφοί, κατά Ισαάκ επαγγελίας τέκνα έσμέν. 29 άλλ' ωσπερ τότε ό κατά...
Page 219 - Ύμεΐς δε γένος έκλεκτόν, βασίλειον ίεράτευμα, έθνος άγιον, λαός είς περιποίησιν, όπως τάς άρετάς έξαγγείλητε του εκ σκότους υμάς καλέσαντος είς το θαυμαστόν αύτοΰ φως· 10οί ποτέ ου λαός, νυν δε λαός θεοΰ· οί ουκ ήλεημένοι, νυν δε έλεηθέντες.

Bibliographic information