Patrologiae cursus completus, series graeca

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Popular passages

Page 423 - Ιν τισιν ύπομνηματισμοΐς τούτο έγχείμενον) , ήτοι μετά την των αποστόλων διαδοχήν ύπδ Κλήτου του επισκόπου ούτος καθίσταται, ου πάνυ σαφώς Γσμεν. Πλην αλλά κα...
Page 451 - Μαρεώτην δε τον τόπον καλοϋσι, κα\ καταχθεις παρ' αύτοϊς εν τοις κατά τον χώρον τούτον μοναστηρίοις ώφέληται. Εν ήμέραις γαρ των Πάσχων εκεί γενόμενος, τάς τε αυτών πολιτείας έθεάσατο, καΧ ως τίνες εβδομάδα την άγίαν •των Πάτχων ύ-ερτιΟέμενοι διετέλουν, άλλοι δε δια δύο έσθίοντες,...
Page 85 - Ημών δε έλθοντων έπ\ του εμπορίου, καΧ συμφωνούντων έπ'ι τω πράττ), Έπιφάνιος λαβών δύο βότρυας καλλίστους, φησ\ν τω πράτη Τί προστάσσεις δώσω σοι δύο βον 'τκΐίΐοπ : Ου'κΐ νίδ Ιίΐΰί Ακη\ ρΓΟ Ιιίβ αιιοΐϊυδ 1)θΙιΪ8?
Page 41 - Πατάρια λέγονται, χα\ ίτερα πολλά &τινα παρά μεν των πεπαιδευμένων δια τα πράγματα, παρά δ των ιδιωτών δια τα βήματα άναγινώσχεται. Τελευτ^Ι έσχατόγηρως. ί/1(ιΐ ΙυΙίιίιΊΗ /ι/, !Ί ι ί'ί,, ΪΧ ΙΙΐ,ΊιιιΙΙΙίαιι δορίίΓΟηίΐΙ
Page 95 - Συνεσίου έπ\ την γήν, τοιούτους λόγους λέγουσα πρδς Έπιφάνιον Ήλθες -ένθάδε, ό μέγας ίατρδς των Χριστιανών δεϊξον τέχνην, Γδομεν, λάβομεν (α) πεϊραν ίατρευβίντες , και ούτω προσέλΟωμεν τφ Χριστώ σου.
Page 111 - Σαβίνου, ένδς πλουσίου, κα\ ένδς πένητος, ην ί πλούσιος μάλλον Εχων τα δίκαια υπέρ τδν πένητα. Του ουν Έπιφανίου έστώτος εν τόπω άποκρύφω, κα\ επακούοντος της δίκης, ζκουσεν Σαβίνου έλεοϋντος μάλλον, χα\ ρ"έποντος έπ'ι τδν πένητα εν τη χρίσει.
Page 425 - Ισται πλεονεξία εν μέσο), κα\ ουδέν 'ίτερον, άρπαζομένων των ύπδ των αγγέλων ανθρώπων ύπδ του άνω παρά την τούτων βού'λησιν. Άλλα κα\ αδράνεια είη επειδή, μη αΰτδ; δυνάμενος εαυτού ποιεΐν, αρπάζει τα ύπδ των ύπ
Page 299 - Ισραήλ ούσα, ήτις τα πάντα ϊουδαΐζει, μηδέν περαιτέρω φρονούσα σχεδδν των προειρημένων. Περιτομήν γαρ ωσαύτως έκέχτητο, Σάββατον τδ αϋτδ έφύλαττεν, έορταΐς ταϊς αύταϊς προσανεϊχεν, ου μην εϊμαρμένην παρεισήγεν, οΟτε άστρονομίαν.
Page 479 - Ελληνα μήτε Σαμαρείτην μήτε Χριστιανον μέσον αυτών είναι. Τούτο δε μάλιστα εν Τιβεριάδι , κα\ εν Διοκαισαρεία, τη κοί ϊεπφουρΧν, κα\ εν Ναζαρέτ , κα\ εν Καφαρναούμ , φυλάσσεται παρ' αυτοί; του μη εΐναί τίνα άλλου εΌνους.
Page 323 - Εκπληξιν περισσοτέραν κηρύσσοντες , άπδ δε Σατορνίλου την αρχήν έσχηκότες, δς και αύτδς κατά Μένανδρον ΰπ' αγγέλων τον κόσμον γεγενήσθαι Εφασκε, μόνων δ επτά δια την του άνω Πατρδς γνώμην.

Bibliographic information