การประเมินผลโครงการนําร่องการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ: ผลการศึกษาจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

Front Cover
Sathāban Prachākō̜nsāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 1998 - Older people - 99 pages
0 Reviews
Survey report on service for aged and their social status in Thailand.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
1
Section 2
4
Section 3
7

11 other sections not shown

Common terms and phrases

4.6 จํานวนคําตอบ 60 เขียงใหม่ ก็ตาม กทม1 กม กร^งเทพมหานคร กรมประชาสงเคราะห์ กลุ่ม กษา การ การสัารวจรอบ กิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา เกษตรกรรม ของ^ฐง ของประเทศ ขอนแก่น ส^พรรณบรี ขอนเเก่ น คน คนหรือมากกว่า ครํ่ง ครํ่งทึ่ ครั้งทึ่ ความ คือ เคย เคย เคือบรัอยละ จังหวัด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน จํานวนคัวอย่าง จํานวนคําตอบ จําแนก จําแนกตาม จําแนกตามจังหวัด ในการ จําแนกตามจังหวัด ในการลำรวจ จําแนกตามจังหวัด ในการลำรวจครั้งทึ่ ชาย เช่น เชียงใหม่ กทม ญ้ฐงอาย ฎ่สมรส ฐงอา ฐงอาย ฐพรรฉญรี ดังนั้น ดังรายละเอียดปรากฎในตารางทึ่ ตามจังหวัด ตารางทึ่ ที่ ผ่ านมา ทึ่ ผ่ นย์ ฯ นอกจากนี้ยังพบว่า ในการลำรวจครํ่งทึ่ 2 พ-ศ ในการลำรวจครั้งที่ 2 พ-ศ ในการสัารวจครั้งทึ่ ในการส่ารวจครํ๋งทึ่ บริการ บ่อย บ่อยมาก ประมาณ 1 ใน ประมาณรัอยละ ปี ผ้ฐง ผ้รับ ผ้ให้ พบว่า พอใจ เพราะเห^ใด ภาวะสขภาพ มี มีความ ไม่คี ไม่เคย ไม่ใช่เกษตรกรรม ไม่ตอบ ไม่ทราบ ไม่ทราบ รวม ไม่พอใจ ไม่มี ไม่มีความเห็น รวม รวม รองลงมาคือ รํ๋อยละ 40 รัอยละ ราย เลว และ และประมาณรัอยละ และรัอยละ ศนย์ฯ เศรษฐกิจ สถิติจากตารางทึ่ สวนผัก สังคม สันทนาการ สัาหรับ^ฐงอาย แสดงว่า แสดงให้เห็นว่า หญิง หม่ หม่2 หม่3 หม่4 หม่5 หมุ่ หมุ่2 หมุ่3 หมุ่4 หมุ่6 หมฺ หรือ แห่ง อน อบรม อย่างไร อย่างไรก็ตาม อาทิเช่น อาย อีก

Bibliographic information