ประเทศไทยในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง: บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการกําหนดนโยบายต่างประเทศ

Front Cover
Sathāban Sưksā Khwāmmankhong lŠ Nānāchāt, Khana Ratthasāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 1988 - Thailand - 243 pages
0 Reviews
Proceedings of Technical Conference on "Thailand in a Changing World: Role of the Legislative Branch in the Movement to Regulate Foreign Policy," 13-15 November, 1987, Ban Phatthaya, Thailand; sponsored by Chulalongkorn University's Institute of Security and International Studies; and Commission on Foreign Affairs of Assembly of the People's Representatives, National Assembly, Thailand.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
24
Section 2
27
Section 3
47

9 other sections not shown

Common terms and phrases

ๆ คําน ๆ ไป ก็คือ กฎหมาย กน กรม กระ กระทรวงพาณชย์ กล่าวคือ กํน กํบ การ การเมือง กือ ขน ของ ขอบคุณครํบ คณะ คณะรฐศาสคร์ คร ครม ความ คศ คํวย คํอง ค่าง ๆ ค่างประเทศ คือ เคือน โคย ไค้ งาน จะ จาก จีน จุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาฉํยํ๋ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลํย ฉบับทึ๋ ฉะนน ฉะนั้น เช่น ซึ๋ง โซเวียฅ ดร ถึง ทหาร ทาง ท่าน ทําให้ ทึ๋ เทศ เท่านั้น ไทย นน นโยบาย นักการเมือง นั้น ใน ในการ ในช่วง บญหากํมพูชา บํ บํทึ๋ผ่านมา เบน เบนฅน ประ ประการ ประการแรก ประชาธิปไตย ประเทศ ประเทศไทย ประมาณ เปรม โปรคคู ผม ผูรํ๋วมสํมมนา พรบ พรรคการเมือง พล พอ เพราะ เพราะฉะนน เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลํย มา มาก มาครา มาเลเซีย มี เมึ๋อ ไม่ ยา รมค รมฅ ร่วม ระบบ ระหว่าง ประเทศ ราษฎร เรา เรึ๋อง เลย แลํว และ ว่า เวียคนาม เศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สหภาพ สหรํฐ สุรเกียรคึ้ หนัา หนํา หนึ๋ง หรึอ หรือ หรือไม่ หลาย อเมริกา อย่าง อย่างไร อยู่ อาเซียน อเ เเค่ เเฅ่ เเลํว เเละ

Bibliographic information