Wärend och wirdarne, ett försök i svensk ethnologi. 2 deler, Volume 1

Front Cover
1864
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 466 - Den som på detta sätt blir gastakrammad eller gastakryst, får häftig sjukdom, med rysning och qväljningar och stundom med blå fläckar på kroppen.
Page 172 - ... sägen i poetisk drägt och tillika göra Thor rätt, då vi hittills mest talat om Oden, vilje vi anföra ett fragment af en visa om en källa i Skatelöfs (?) socken i Småland, hvilken källa den store Thoreguden skall låtit upprinna på samma plats, der en piga mördat och begraft sin fästman.
Page 109 - ... snart en stor förändring. »I andra generationen är man redan fullkomlig Svensk och i den tredje är den Lappska härkomsten alldeles glömd».
Page 244 - Lucifers slägte uppkom nu den sägen, att då, efter Bibiens lära, Lucifer och hans anhang nedstörtades ifrån himmelen, så föllo icke- alla ned i helvetet, utan många föllo i hafvet och på jorden. De som då föllo i vattnen, blefvo till Haf-fruar, Sjö-rån, Neckar, Elfvar, Vatten-elfvor och Källebäcksjungfrur. Af dem som föllo ned på jorden, togo några sin boning i skogen, och blefvo till Skogsrån, Skogsnufvor, Skogstroll, andra i bergen, och blefvo Bergrån, Berga-troll, andra i...
Page 434 - Jesum på sitt knä. Gud bevare folk och fä! Gud bevare qvinna och man ! Gud bevare eld och vann! Gud late icke döden för dörrena stå!
Page 415 - M.dagene; flere trylleformler bruger sammenligninger af typen blod var du så led att rinna / som Jesus är led en kvinna / som om lördagen brukar spinna (Linderholm nr.
Page 218 - Svenshult, lärde honorn samma konst och bad honom gå ut på stora landsvägen, der han fann en korss-väg, och gifva sig faunen i händer och sedan ropa: »Ode kom, Ode kom, »Ode kom och gif mig pengar! Jag vill sätta »dig tjenst».
Page 242 - detta skall vara åt Glo-son». Sedan tager den offrande en eller tre småstenar, dem han kastar bakom sig öfver venstra axelii, med de orden: »när du ätit upp detta, så gäck till N. gård.» Andra göra intet vidare, än att de på åkern qvarlemna tre ax, sägande: »detta skall Glo-son ha; ett till jul-afton, ett till nyårs-afton och ett till trettondedags-afton.» När bonden efter slutadt tröske mäter upp logen, plägar han likaledes af sädes-dråsen qvarlemna, eller ur sista säcken...
Page 4 - Hela södra fjerdingen af detta härad och stora skiften af fjerdingen norr om Blädinge-bäck ha således i forntiden bildat nära nog blott ett enda stort, sammanhängande löfhult. Nästan liknande har förhållandet varit i Kinnevalds härad, hvars södra fjerding räknar 11 gårdnamn på hult inom Urshult socken och 16 inom Almundsryd.
Page 35 - ... folket» eller de nya invandrarne var icke alltid fiendtligt; någon gång omtalas äfven en fredlig beröring. Vi hafva redan talat om jätta-käringen i berget lilla Eg, som höll fäherde gemensamt med sina grannar i byn. På byamarken vid Valsjö by i Färs härad fanns år 1625 en eke-lund, som kallades Thules lund, och om hvilken det sades, att han blifvit sådd af en man vid namn Thule, som stått i kärleks-förbindelse med en berga-qvinna eller berga-fru, men ej kunde blifva henne fri,...

Bibliographic information