Sveriges storhetstid, 1611-1718

Front Cover
1881 - 640 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 34 - kan betraktas som den slutliga uppgörelsen mellan aristokrati och tron, företagen under inflytande af den stämning af reaktion, som konungamaktens öfvergrepp under
Page 29 - växa i bredd med lockelsen och frestelsen, som en ädel metall rena sig från slagget och taga en allt större och renare prägel. Det är häri och ej i en idealisk renhet, som
Page 27 - söderns folk pläga sammanfatta under denna, funnos hos honom förenade: den ljusa, skära hyn, de visserligen regelbundna, men ej med sydländsk skärpa tecknade anletsdragen, de blå ögonen med det innerliga uttrycket,
Page 27 - att det var, som om han aldrig varit barn, utan en konung från vaggan. I hans yttre stod med sällsynt renhet den nordiska typen speglad. Alla de drag,
Page 87 - sig undan, utan alla göre ett», skrifver han i ett af dessa bref till sin broder, som
Page 576 - emedan den, som en gång sökt oss så skamlöst bedraga, intet kan finna hos oss någon tro.
Page 87 - ?så framt hvar och en i sin vrå börjar draga sig undan och tänka på
Page 24 - fader var en allvarsam regent och stridbar herre samt hans fru moder
Page 27 - var tjugu år, den romerske Augustus nitton, när de togo makten i besittning, men ännu ej sjuttonårig lade
Page 245 - än så stor och full af mörkrets härar, dock, när ibland oss herren bor, platt intet oss förfärar.

Bibliographic information