Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot het einde der achttiende eeuw.

Front Cover
Kemink, 1865
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 58 - Angliam tarn per terram quam per aquam, ad emendum et vendendum sine omnibus malis toltis per antiquas et rectas consuetudines, preterquam in tempore guerre, et si sint de terra contra nos guerrina; et si tales inveniantur in terra nostra in principio guerre, attachientur sine...
Page 274 - Utrecht de bepaling opnamen, dat zij zich met elkander zouden „conformeren in 't stuk van der Munte, te weten, in den cours van den Gelde.
Page 390 - Aanwysing der heilsame politike gronden en maximen van de republike van Holland en West-Vriesland.
Page 148 - ... ondertusschen meer in strijd met het beginsel der wet waarvan hier sprake is. — Wij hebben geen geld meer, onze hulpbronnen zijn uitgeput , onze eigendommen bezwaard , ziedaar wat de staten telkens herhaalden , als hun onderstand werd gevraagd. En werkelijk had men voor groote sommen schuldverbindtenissen aangegaan; want om de tweedragt te vermijden, die in den boezem der provinciŽn zelven uitborst, zoodra men de quoten moest verdeelen en de belastingen regelen, had men liever tegen zwaren...
Page 10 - Brief aan een lid der Staten van Gelderland over de magt der Provinciale Staten uit art. 220 der Grondwet.
Page xxviii - Zietdaar met de eigen woorden des auteurs de genesis van zijn boek aangewezen, en tevens den geest, waarin hij zijne taak opvatte en dacht te volbrengen. Het kon niet uitblijven, of een werk, op zoo breeden grondslag aangelegd, moest niet alleen in inhoud en verdeeling der stof geheel iets anders worden...
Page xxvii - LASPEYRES laat den indruk na, dat onze voorouders // niettegenstaande hunne gebrekkige theorie, of liever nog zon//der eenige theorie, als bij instinct op menig punt den goeden //weg zijn ingeslagen. //Die uitkomst kan echter de ware niet zijn, reeds alleen ,/ hierom, dat zulk...
Page 168 - Buiten-Neerit1g e , om te voorzien tegen de „depopulatie , desolatie en destructie" der steden en bepaald werd, „dat voortaen niemant binnen onsen landen van Hollandt, ende andere die daer onder gehouden worden , buyten besloten Steden (den Hage ende Alckmaar daeronder gereeckent) en sal van nieuws mogen opstellen ende erigeren , eenige Weveryen, Loijeryen, Metselaryen, Timmeryen of andere gelycke Ambachten, Negociatie of Neeringen, die men binnen beslooten Steden behoort te doen
Page 196 - ... us. 1. The merchant staplers which maketh all things in abundance, by reason of their storehouses continually replenished with all kind of commodities. 2. The liberty of free traffick for strangers ,to buy and sell in Holland, and other countries and states, as if they were freeborn, maketh great intercourse. 3. The small duties levied upon merchants draws all nations to trade with them.
Page 311 - ... de ce qui croÓt ailleurs , mais encore de pouvoir revendre en ťchange ce qu'ils ont chez eux, et par une mÍme action contraignent leurs peuples ŗ...

Bibliographic information