Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 2

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1748 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 1299 - Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten; Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de onteigening ten algemeenen nutte, in overeenstemming met art.
Page 953 - Onze heilzame oogmerken bevelen , naaf exigentie van zaken , en volgens de Wetten van den Lande , zonder eenige eon•onniventie, andereren ten exempel , zullen worden geftraft. Aldus gedaan in 'sGRAVENHAOEden24Mei 1788. (Was geteekend) WILLEM PRINS vAN_ORANJE. (LagtTflond) Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid, (Was getceksnd) . •• TJ DE LARREY.
Page 1298 - Beneficien bekleden , gene uitgezonderd, zullen verplicht zyn de ftriťte obfervantie van 's Lands Wetten, Reglementen en Ordonnantien , en byzonder van dezen Reglemente, op nieuws te bezweren. LIX. En by aldien iemand, wie het ook wezen...
Page 1158 - Regeering of ongehoorzaamheid aan de beveelen van dezelve fchuldtg te maafren, als Verftoorders van de gemeene rust en Verachters van onze heilzaame oogmerken en beveelen...
Page 654 - Allen den genen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten...
Page 1097 - Wij WILLEM. bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen den genen, die deze zullen zien of hooren lezen...
Page 1299 - Overigheit alleq fchulfchuldigen eerbied en gehoorzaemheit te bewyzen , op poene dat die gene, die bevonden zullen worden contrarie te hebben gedaen , daer over als verftoorders van de gemeene Ruft, na de befchreven Rechten en Plakaten van den Lande , zullen worden geftraft. En op dat niemand hier van eenige ignorantie...
Page 1288 - ... een zeker Tantieme van de Gelden die aen de Dyken, en inkoop van derzelver materialen verwekt worden , zal vermogen te trekken onder wat benaminge het ook zoude mogen wezen, het welk hier mede voor nu en altoos wel cxpreflelyk word verboden.
Page 1284 - ... s Lands fundamentele Wetten en wel fpeciael het zeftigfte Artikel van de Refolutis van den 31 December 1698 , duor welke iugeflopen abuizen een Grietman en een Oud Grietman, of fchoon, geen Edelen waren, tot de comparitie ten Landsdage voor Edelen wierden gehouden, by dezen geaboleerd en vernietigd. II. ,, Voor Edelen zullen werden gehouden welkers FamiŁen daar voor in de publiekg Regifters zyn geagnofceerd , en zoo.
Page 1285 - Landen daer onder behoorende. ' IV. De vergroting der Hornlegers zal kunnen en mogen worden gedaen...

Bibliographic information