Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof

Front Cover
M. Nijhoff, 1906 - 368 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 191 - Satan are most certainely practised, and that the instruments thereof merits most seuerely to be punished : against the damnable opinions of two principally in our aage, whereof the one called Scot, an Englishman, is not ashamed in publike print to deny, that there can be such a thing as witch-craft : and so maintaines the old errour of the Sadduces in denying of spirits ; The other called Wierus, a German physition, sets out a publike apologie for all these crafts-folkes, whereby, procuring for...
Page 191 - The fearful abounding, at this time, in this country, of these detestable slaves of the devil, the witches or enchanters, hath moved me (beloved reader) to dispatch, in post, this following Treatise of mine, not in any wise (as I protest) to serve for a...
Page 199 - De betoverde weereld, zijnde een grondig onderzoek van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf: als ook 't gene de Menschen door derselver kraght en gemeenschap doen, 1691.
Page 28 - Bekker, à en juger par son portrait, qu'on voit à la tête de son livre, était d'une laideur affreuse; c'est ce qui a donné lieu à ce quatrain de La...
Page 212 - ... verkondigd. 6 En zalig is hij, die aan mij niet zal geërgerd worden. 7 Als nu dezen henengingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen ? een riet, dat van den wind ginds en weder...
Page 191 - The late Lancashire Witches," by Heywood and Brome, acted and printed in 1634, deals with events of the year 1633. — King James, as is well known, had done his best to draw attention to "the fearefull abounding at this time, in this countrey, of these detestable slaves of the Divel, the witches...
Page 191 - ... at this time in this countrie, of these detestable slaues of the Deuill, the Witches or enchaunters, hath moved me (beloued reader) to dispatch in post, this following treatise of mine, not in any wise (as I protest) to serue for a shew of my learning...
Page 270 - ACTEN ofte Handelingen van de Noord-Hollandsche Synodus, gehouden binnen Edam en Alcmaar, Anno 1691 en 1692. Rakende Dr. Balthazar Bekker, en syn Boek de Betoverde Wereld, met alle de Documenten daar toe behoorende, waar onder ook eenige, die in het Synodale ActenBoek niet en staan uyt-gedrukt; met een Voor-reden, strekkende tot wederlegging van Dr.
Page 131 - ... briefwisseling voorkomt. Lodewijk Meijer moge dan druk geweest zijn met tooneelaangelegenheden: zóó geheel ingenomen daardoor was hij niet, of ook voor wijsgeerige vraagstukken bleef nog wel tijd over. In 1666 toch verscheen van zijne hand de opzienbarende verhandeling Philosophia S. Scripturae Interpres, 3) waarin hij met macht van bewijzen en veelomvattende geleerdheid trachtte aan te toonen, dat de ware wijsbegeerte ons het eenig richtsnoer ten leven moet zijn, en alleen in staat is, ons...
Page 232 - Heere beloofd heeft dengenen, die hem liefhebben. 13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge : Ik word van God verzocht ; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand.

Bibliographic information