Samlade skrifter, Volume 4

Front Cover
Elmén och Grandberg, 1831
1 Review
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

This volume is being proofread at
http://sv.wikisource.org/wiki/Index:Leopold_Samlade_4_1831.djvu

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page xiv - att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna derföre straffas, än om detta innehåll strider emot tydlig lag, gifven att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.—
Page 282 - derpå, har att tänka, göra och hoppas. Icke blott ett det mäktigaste naturbehof tvingar henne att bekymra sig härom; men äfven den högsta rättvisa fordrar, att hon deri må kunna komma till ett tröstande resultat. I denna undersökning ingå, på ett nödvändigt sätt, frågorna om den yttre
Page 283 - frågorna om den yttre verldens natur och menniskosjälens; om en Gud och ett tillkommande; > eller rättare sagdt utgöra sjelfva hufvudämnet. Hela den menskliga varelsens värde och väl beror af dessa frågors upplösning: och det är till deras
Page xii - LEOPOLD, som med glädje helsade den uppgående, lagbundna samhällsordningen, tolkade vid åtskilliga tillfällen sina undersåtliga och medborgerliga tänkesätt i lyrans skönaste samljud. Såsom filosof, med sin varma känsla för menniskorätt och menniskoväl, kunde han ej vara främmande för den sanna frihetens läror, och äfven på detta fält för tänkarens och statsmannens forskningar var hans mogna
Page 339 - kretsen af våra moraliska förhållanden. Geometrien är ej filosofi. Inom sjelfva denna krets har hon ej att först upptäcka sanningen, utan att blott upplysa och bekräfta den.
Page 340 - tala) af sjelfva naturspåren till dem i menniskosinnet, förvandlar, så långt hon kan, till klar och uttänkt öfvertygelse, hvad hon redan finner förutsatt hos oss genom vår
Page xiv - Med tryckfrihet förstås hvarje Svensk mans rättighet, att, utan några af den offentliga makten i förväg lagda hinder, utgifva
Page 286 - och i stället blott söka, att ur den menskliga sinnesnaturen framleta grunderna till en annan för oss möjligare visshet, och som ersätter den förra, nemligen
Page 319 - utan såsom uppfattade af föreställningen, och derifrån förvandlade i begrepp. Icke heller kunna sjelfva begreppen uppfatta och innehålla mera af tingen, än af och genom erfarenheten verkligen meddelas åt det sinnliga förnimmandet. Hvad derutöfver må finnas i tinget eller angå det,
Page xvi - ett intagande och snillrikt fruntimmer, som delade hans kärlek för litteraturen och ägde stor beläsenhet både i den Fransyska och Engelska. Hennes förstånd värderades högt af LEOPOLD, och ofta förtrodde han pröfningen af sina verk åt hennes fina smak

Bibliographic information