De Gids

Voorkant
General Books, 2013 - 212 pagina's
This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Niet afgebeeld. 1880 edition. Uittreksel: ...zaligheid van zwijnen en schelpdieren niet; maar wij voor ons verkiezen het menschenleven, in spijt van al zijn wee en ach, zijne smarten en tranen. Voorwaar, met fierheid al dat wee en ach, al die smarten en tranen onder de oogen te durven zien, den Griekschen heros gelijk, die als slachtoffer valt bij het streven naar een ideaal, dien heros, wien, zooals Horatius zegt, 1 Wel te verstaan; ik zonder allen uit, die met Mareus Anrelius (XII, 29) van het "genieten des levens" deze definitie geven, dat het hierin bestaat: "de eene goede daad zoo op de andere te laten volgen, dat er ook niet de geringste tusschenruimte overblijft." Ook moeten wij, volgens hem, "alleen hierin onze vreugde en onze uitspanning zoeken, dat wij van het eene liefdewerk tot het andere overgaan." VI, 7. Maar van deze "genotzucht" is de markt des levens niet overvoerd! 3 Plaatsen wij ons op christelijk godsdienstig standpunt, dan springt de waarheid in het oog, dat smart vaak de bron der rijkste zegeningen is. Maar, ook afgezien van het zedelijke en godsdienstige, ligt er eene groote waarheid in dit woord van Hegel, gelijk ook door velen opgemerkt en uitgesproken is. Bousseau, Nouvelle Heloise, IV, 1: "La communication des coeurs imprime a la tristesse je ne sais quoi de doux et de touchant que n'a pas Ie coDtentement," etc. Jonbert schrijft aan Mad. Moreau de Bussy: "Je sais, par mon propre exemple, que 1'affliction meme n'est pas ennemie du bonheur." Victor Granella, Wahrheit etc. Leipz. 1867, spreekt blz. 117 de gedachte uit, dat "der Schmerz in nnserer jetzigen Organisation die Wurze des Lebens ist." Zelfs de Epicureer Metrodorus zegt, dat alle "tristitia" vergezeld gaat van eene daaraan verwante "voluptas." Seneca, Epist. 99, 22. Men...

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens