Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1775 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 312 - Planten, ons noch bij aankweeking onbekend, zoude men met vrucht in ons Land kunnen invoeren? En welken van dezelven, en van de geenen, die wij bezitten, kunnen naar de gesteldheid der Lucht en der Gronden, met het meeste voordeel tot voedsel voor Menschen en Dieren, in onze Gewesten geteeld worden?
Page 537 - Allen den genen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten...
Page 317 - Aan de Ed. Mog Heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westvriesland.
Page 445 - Staaten van Vriesland , allen den geenen die deezen zullen zien of hooren leezen, Salut; / Doen...
Page 245 - En op dat niemand hier van ignorantie zal mogen pretendeeren, zal deze worden gepubliceerd en geäffigeerd al omme daar men gewoon is Publicatie en affixie te doen. Aldus gedaan en gearresteerd...
Page 24 - Gods zegen, eenig Schip of Schepen , behoorende aan de onderdanen of den Keizer van Marocco, mogten...
Page 232 - Ons oogmerk in deezen was, om daar door, zoo wel als door de befuiniging, die Wy op veele deelen der Uitgave met overleg als vooren hebben gerefolveert, eene proeve te neemen, of niet met de tyd , door die pogingen zoude kunnen te...
Page 33 - t Rundvee blyft niet alleen de aanhouden, maar verfpreid zig wederom meer meer, ook derven meer Beeften aan dezelve d wel in vorige jaaren ; de Worm in de Palagie , aan Sluizen en Dycken , word meer gezien en befpeurd dan zeedert eenigen tyd; het Graangewas en...
Page 440 - May 1774 (*.), eenige zwarigheden voorkwamen , ter wegneminge van dezelve voorflaande deezc en geene veranderingen en bepalingen , ter bereikinge van dat oogmerk gefchikt. En nadien aan Ons by onderzoek van de voorgeftelde bedenkingen is gebleken , dat zoo wel in dit als de vorige Placaten op dat Middel...
Page 25 - ... voorfz. Schip en Goed in de magt van die van Marocco is geweeft, gebeurende, alsdan een geregte derdepart van de voorgemelde waarde , en indien dezelve Schepen , na de voorfz. viermaal vier en twintig uuren worden hernomen , dat in zulkeo gevalle de geregtc helft van de voorfz.

Bibliographic information