Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1764 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 473 - I, 1i. 102) over de usurpatien werd geklaagd. «En alzoo, in vroege tijden, is bevonden», zoo zeide namelijk art. XX «dat vele Gronden en Landen, bekwaem tot «de Culture, aen Particulieren zijn uitgegeven, en alzoo de «Compagnie daarvan is ontzet geworden, zo zal hij Directeur «geenzins vermogen eenige Gronden of Landen , om onder «culture gebragt te worden, aen Particulieren uit te geven, om «wat reden of oorzaek het zoude mogen zijn, en zal hij Directeur zijn gehouden, in gevalle door Particulieren...
Page 473 - Landeryen te cultiveren en van de Compagnie te huuren, daer van, met de eerste gelegenheid, aen de Vergadering van Tienen kennisse te geven, en zyne consideratien deswegens te communiceeren, en zal hy niet vermogen eenige Erven van de Compagnie, om daer op Huisen of eenige andere Gebouwen te zetten, aen Particulieren uit te geven, zonder daer van bevorens aen de Vergadering van Tienen kennisse te hebben gegeven, en permissie van de zelve bekomen.
Page 478 - Curacao, aen niemand van de Opgezetenen , of aen vreemde Natiën aldaer in de Haven liggende, of zich op het Eiland onthoudende, eenige Slaven komen te debiteren en verhandelen , als...
Page 474 - ... zal zyn, XXIV. Hy zal die Voorzienigheid doen , en zoodanige Ordres beramen , ten einde de Vellen van het groot Vee, het welk men aldaer...
Page 476 - Kafle of in voorraed zal hebben, altoos wel lettende, dat zoo wel Compagnies als particuliere Goederen, in Gas twee of meer Schepen van...
Page 475 - XXVI. En aenbelangende de Zoutpannen en het trekken Van het Zout, wordt hem Directeur insgelyks gerecommandeerd zorgvuldig regard te nemen, en te vigüeren dat de Compagnie daer van hee langer hoe meerder en groter proiyt trekken moge.
Page 470 - ... moverende ; waer in hy met alle voorzichtigheid te werk zal gaen, en, in allen gevalle , aen gene Gecondemneerden pardon verleenen, dan met...
Page 469 - Geweren betrachten den inhoud van het Octrooi , voor zoo verre het zelve hen concernerende is, mitsgaders de generale Artikelbrief, en voorts alle andere...
Page 485 - Compagnie moeten paflen , zonder anderen aen zich te trekken ; en wordt , aen hem Directeur buiten en behalven de Gagien en andere Emolumenten, in de...
Page 347 - gedwongen zyn hunne hoop te vermeerderen , en eindelyk mede a'en de Onwilligheid van nog anderen , en in 't byzonder van de meefte Schippers en...

Bibliographic information