Personalhistorisk tidsskrift, Volume 1; Volume 7

Front Cover
Samfundet for Dansk genealogi og personalhistorie., 1886 - Denmark
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 193 - Ham og ikke mig skal Du bede om Forladelse, jeg vil bede til Gud for Dig — og naar din Mand vil tilgive Dig, vil jeg lægge min Haand paa Eders Hoveder og anden Gang vie Eder tilsammen.
Page 192 - Hvad,« saa truede han hende imøde, »hvad maa jeg høre om Dig, Petra! er det saaledes Du vandrer for Din .Gud, saaledes Du opfylder Dine Pligter mod Mand og Børn!
Page 197 - Malersvend 1804 kom til Kjøbenhavn fra Flensborg, og hvis første Malerie var en Copie efter en Buste af Stub, og hvis første Portrait var mig og min Kjæreste, hvilket Billede hænger endnu i mit Kammer.
Page 164 - Hun bad ham derfor om en Uges Betænkningstid, en Tid, hun vilde anvende til at tage Gud og sit Hjerte paa Raad med. og...
Page 105 - Men da han (1732) blev Provst paa Klosteret efter Nannestad, begyndte hans Credit at voxe noget, fordi han var from, føjelig og uinteresseret, l den Tid udvalgte ogsaa Biskop Worm ham til sin Vicarius»').
Page 38 - Fattigdom boede i et Kammer i Studiestræde og havde intet, uden hvad Godtfolk vilde give ham til Subsistence.
Page 34 - Friderich dend Tredie med Guds Naade Danmarckis, Norgis, 'Wendis och Gottis konning.
Page 36 - Vniversitetet i woris Residentz Stad Kiøbenhauffn. Paategnet: Vnderdanigst læst paa Consistorio- den 5 Novemb.
Page 40 - Doctorgrad ved Forsvar af en Disputats, der indeholdt en Gjendrivelse af den bekjendte romersk-katholske Konvertit Dr. Niels Stensena sScrutinium reformatorum...
Page 80 - Festskrift i Anledning af Musikforeningens Halvhundredaarsdag af VC Ravn og Angul Hammerich.

Bibliographic information