Platforma za pripremu stavova i odulka Desetog kongresa SKJ.

Front Cover
Izdavački centar "Kommunist", 1973 - Management - 182 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

О81ЧОУ1 СПЈЕУ1 I РКАУС1
27
КОМОК18ТА
40
гаЈа 8геЉгауа
48

6 other sections not shown

Common terms and phrases

1геђа с1а 1епс1епаје 1оте 1сао 1сге1апја 1сој1та 1соја 1соје 8и 8агас1пје 8ато 8атои 8атоиргау1јапја 8атоиргаупо 8аугетепо 8ауега 1сотиш81а 8геЉ1ауа 8оајаНгат 8оајаНгта 8уип 8уоје 8уоји а1саје Аа аН гагуоја гајес1шс1се гајес1шсе гас1 гас1а гас1и гас1пе гас1ш1са гас1шс1се Иа8е гас1шћ 1јисН гаупоргаупо81 гергос1и1саје гет1јата гет1је гета1ја геуо1иаје геуо1иаопагпе ђгге ђег ђис1е ђогђ1 ђогђа ђогђе га ђПо ђШ е1сопот81се и81оуипа Иа8а Иа8пе иЉигепо ис1пшуапја јасапје јо Љи81уепе о1со о81уагији о81уапуапје о8поуата о8поуи о8поушћ огашгааја ис1гигепо ођНа ођШса оЗПоу1 Опа опе ос1по8а ос1по8ипа ос1по8по ош пае па8е пагоа1о пагос1а пагос1а 1 пагос1по811 паст пе пео пеорћос1по пј1ћоуо пје пјепе р11апја ра рга1с8е ргауа рге1со ргета рго1гуо<1аса рго1гуос1пје рго1гуос1шћ 8паа ргођ1ета ргосе8и рготјепе репос1и ри1а ри1ет ро ро1геђа ро1огаја ро1сге1а ро1Ш1се ро8еђпо ро8Нје рогес1 ројауа рп рпје 8уеа рппара рпугес1е рпугес1по с1ггауе с1гиип с1ги81уепе гергос1и1саје с1ги81уепот с1оћоЛа сјеНш т1еге8а та1епја1пе те<1ипагос1пе ТЈ тјеп тои тога тогаји тоге топоро1а уес уесе шје шћ

Bibliographic information