Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaanische onlusten ... ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie, Volume 15

Front Cover
Johannes Allart, 1795 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 304 - Verlof bekomen zouden mogen hebben, „ daar toe te houden , dat zy op 't zelve , „ alvoorens 'er van te mogen jouisfeeren, „ Attaché verzoeken van Heeren Gecom,, mitteerde Raaden, en het ter Financie „ doen registreeren : welke vraage van At...
Page 312 - Ar„ made niet zal mogen onderwinden, zon„ der hunne nadere en fpeciaale Authori„ fatie; gelyk dezelve Admiraal daar en „ tegen, wanneer Hy zou mogen worden „ gelast eenige Navale Armade van Staat „ in eigen Perfoon in Zee te brengen en te „ commandeeren , zal gehouden zyn na te „ komen en te agtervolgen het geen by de „ Heeren , hun Ed. Gr. Mog. Gedeputeer„ den en Gevolmagtigden in dezelve Vloo...
Page 48 - Hoogheid geliefd evan de hand te wyzen , met aanzegging om zich, by proviüe, van het Grondgebied deezer Provincie te verwyderen , oriderzogt hebbende , hadt begreepen ; „ Dat „ zy , zonder te treeden in eenig onderzoek „ omtrent de Motiven van de Reize van „ haare Koninglyke Hoogheid, of zonder „ eenige Remarques te maaken op de by...
Page 75 - t „ welk, zo als men geïnformeerd is, in „ geene deele op eene Komst van haare „ Koninglyke Hoogheid, Mevrouwe de „ Prinfesfe van Oranje, gedagtwas, wel„ gemelde Prinfes daadlyk in haare Reize „ opgehouden is. Gelyk het ook even ,, weinig vreemd kan voorkomen, dat de „ gezegde Heeren Gecommitteerden , fpoe...
Page 315 - Oorlogfchepen , tot koste en:fol. dy van den Lande uitgerust, zal daar van door den .Admiraal van het zuiver van dien mede den tienden Penning worden genoten; doch met dezen verftande , dat daar van alvorens voor den Lande de vyf...
Page 171 - Ik niet opge„ beurd geworden door de Verklaaringen „ van hun Hoog Mogenden , van de voor„ naamfte Leden der Vergadering van Hol„ land j en het grootfte gedeelte der Na» ,, tie, als mede door de grootmoedige „ Denkwyze , die zyne Majefteit kentekent. „ De Koning kon My geen fterker be^ „ wys van die Grootmoedigheid geeven, „ dan door Uwe Hoogheid, met de Uit...
Page 29 - Hoogheid kennis gaven, en dezelve naar den Stads Doelen begeleiden die tot het verblyf der Vorftin was gedestineerd , latende het Detachement van de Cavallerie buiten de Stad, fchoon...
Page 294 - Gul„ dens bedraagen., en welke Som , zeden dien tyd , ,, tot nu toe , niet weinig zal vermeerderd zyn , ) „ en het genot daar van , derhalven , meer of min
Page 315 - Zeroovers, in„ dien zy anders uitgevaaren zullen zyn. ART. XV. „ By het maaken en opbren„ gen van Buiten of Pryzen , ingebragt by „ eenige Schepen , by Particulieren op „ Commisfie ten hunnen kosten uitgerust, „ zal de Admiraal daar van , voor zyn Aan...
Page 166 - Maje„ fteit kan zich ook geen Antwoord, dat „ eenigzins voldoenend zou zyn, beloo „ ven : wanneer men ziet en van alle kanten „ hoort, dat de zogenaamde Meerderheid „ van die zelfde Staaten niet bezig is , dan „ om Middelen uit te vinden, om...

Bibliographic information