Ingman-Manderfelt: en äfventyrare från gustavianska tiden

Front Cover
A. Bonnier, 1901 - 201 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 129 - Autor så dristigt hädar, för den största händelse på jorden, näst Syndafloden, hvilken också tog bort några goda själar men dränkte alla skälmarna; ja, jag påstår, om denna revolution ock med...
Page 129 - ... att vilja tillika vinna folkets aktning och konnnga-gunst, är vilja något så omöjligt, som, att på engång stå rak och krypa». Ej utan grund anmärker dervid Thorild: «Hvad menar ni väl, att konungarne skola mena om det? Vill ni verkligen dermed säga oss, att alla de vackra och lysande snillen, som nu hafva sina konungars gunst, krypa: så fruktar jag endast, att ni far se er sjelf, och alltför många af edra bästa vänner, på fyra fötter0.
Page 129 - Syndafloden, hvilken också tog bort några goda själar men dränkte alla skälmarna; ja, jag påstår, om denna revolution ock med människosnille kunde visas vara orätt, att den dock evigt är den mest höga och majestätliga af de dödligas villfarelser.
Page 127 - Men ni, af hvilken ond andes röst lärde ni att, högst olik Gud och icke lik någon öm och ädel dödlig, förekasta en man hans ungdoms irringar?
Page 127 - Tidens falska politik», så uttryckligt förklara: «det var er recension» (Stockholms-Posten 1791, N:o 8 och 9) «af detta lilla mästerliga verk, som gaf sista styrkan åt min harm och lät mig på en gång se och känna, huru svag och tyrannisk er vittra regering är», — att vi väl näppligen fela, om vi taga förklaringen alldeles efter orden. Också är säkert, att man efter läsningen af blotta recensionen, som stämplade Manderfeldt till en medelmåttig, okunnig, skrytande charlatan,...
Page 128 - Den djärvhet eller den högfärd, ni inbillar er det vara - att tala så fritt och med denna styrka till Ministrar och Konungar, är blott hos eder en oförståndig och ynkelig feghet.
Page 129 - Må i Köpenhamn, ja Amsterdam, hela grodsången af Dagblads-Snillen skallande mot himmelen, instämma med Eder. Jag — vädjar lika kallt i denna sak till hvar förståndig och redlig man...
Page 127 - Ni trodde er hafva begrafvit under mull och djupt i jorden en viss stor förtjänst. Se upp! Känner ni igen denna hotande för er något jättelika vålnad» MANDERFELDT om den FALSKA POLITIKEN.
Page 128 - Deklamerande är denna bok — därför att den just är en Deklamation: det är, ett utbrott af en varm och stor känsla för allas sällhet.
Page 129 - Han förtjänar af mig samma vördnad, när han är emot, som när han är med mitt eget Förstånd. Ty ingen...

Bibliographic information