Beknopte Friesche spraakkunst voor den tegenwoordigen tijd

Front Cover
H. Kuipers, 1863 - Frisian language - 156 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 78 - De tweede toekomende tijd der aantoonende wijs drukt uit, dat iets toekomend is, op den tijd, waarin men spreekt, maar verleden zijn zal, op den tijd, waarvan men spreekt, Aid. De onvoltooid toekomende tijd, die de werking voorstelt als onvoltooid in een tijdstip, dat toekomstig is ten opzichte van het tegenwoordige, TERWEY, Spraakk.
Page 105 - ... t beste pak klean hjir end tsiean dy oan end jow him en ring oau tin hand end skoen oan de foetten. 23 end bring 't meste keal end slacht it ; lit us ite end frolik wese. 24 hwent disse soan fen my wier dea end nu is ar wer libben wirden; hy wier forlern end nu is er werfun. end hia bigunen frolik to wirden. 25 end sin aldste soan wier in 't field en do dy nei bus gung end thichte by bus kaem, hearde hy 't siungen end "t dunsjen. 26...
Page 47 - Onzijdig. het goede kind. des goeden kinds, den goeden kinde. het goede kind. MEERVOUD. , Mannelijk , Vrouwelijk en Onzijdig. Nv. de gede mannen , fammen , bern. „ der gede mannen , fammen , bern. „ de goede mannen, fammen, bern.
Page 131 - t Wier de aldste fen de keppel , Flugger wier er net as sy.
Page 14 - Bij verlenging of zamenzetting wordt ea in de meeste woorden gebroken; bv.
Page 105 - Mar de heit sei tsjin sin feinten : helje de moaiste klean foar den dach , end tsiuch him dy oan, end jow him en ring oan sin hand, end skon oan sin foten.
Page 123 - As oren sin oan brette kastanjes habbe, moat me der net to hastich by wese, um se ut it fair to heljen; me kin der in gau mei barne.
Page 126 - Al sin dwaen wier bute witten , Hie hy stil libbe oan ein bird : Hie hy net de s bisile , Us land-fy'nde foten spile (3) End bithwingd (4) mei fir end swird.

Bibliographic information