Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch IndiŽ, ook ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie voorbereiden, om eenmal naar Nederlandsch IndiŽ te vertrekken

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 208 - ... enz. kunnen koopen (2). De steegjes zijn paden , welke even zoo net aangelegd en fraai belommerd zijn als de straten. De kleinste hutten zijn even sierlijk en zindelijk onderhouden als de grootste huizen ; alles ademt er overvloed, algemeene welvaart en geluk (3). De graven der inlandsche hoofden liggen onder statig geboomte, door heiningen omgeven ; uit eerbied zijn er bloempotten op geplaatst. Zij boezemen eerbied in , en getuigen ten voordeele van de stichters, die ons zeker in de hoogachting...
Page 130 - Tibore met eene stad van dien naam , alwaar de koning zijn verblijf houdt. Meer landwaarts in liggen aan de rivier van Tibore de dorpen TVawobo , TVono , Popala , Latsesodo en Lapada.
Page vii - Mahomcdaansch jaar 8 uren 48 minuten te kort , hetwelk in 30 jaren 264 uren of 11 dagen bedraagt. Dit te kort wordt in dertig•v ui jarige tijdkringen hersteld, door aan het 2', 5Ľ, 7% 10", 13į, 16", 18% 21į, 24', 26' en 29ę jaar eenen dag toevoegen , die den 50į van Dzoe'l hhidsjah wordt.
Page 9 - Al de moerassen en poelen , die binnen het strand liggen , zijn bevonden lager te zijn dan de oppervlakte der zee bij hoog water ; en de zandbank alleen komt de overstrooming voor. De kust is niet alleen geheel zonder heuvelen , maar heeft naauwelijks eene zigtbare helling.
Page 271 - Op de hoogere streken en aan de uoordkust is de hitte veel dragelijker en dikwerf gematigd wanneer de zeewinden den dampkring verkoelen, zoodat de thermometer wel eens tot 70į kan dalen.
Page 213 - Europeanen worden hier buiten de ambtenaren bijna niet aangetroffen; de Arabieren zijn er niet talrijk. De afstammelingen van...
Page 52 - Maleijers, die wel gevormd, doch niet zeer sterk zijn; hun gelaat drukt vriendelijkheid uit en verbergt hunnen inwendigen aard; zij zijn niet zoo donker van kleur als de Javanen. Hun haar is zwart, dat de mannen kort, en de vrouwen lang dragen en opsteken. Zij achten zich spoedig beleed igd, wreken zich dikwerf terstond en achten het teven van hunnen medemensch zeer weinig.
Page 284 - Balt , en wordt als zeer ongezond beschouwd ; door de omliggende bergen kan de wind den dampkring niet genoeg zuiveren , terwijl daardoor de hitte zeer hevig wordt. De bodem is vulkanisch en met kalkaarde vermengd. De meeste streken zijn woest en met wouden bedekt. Op de hoofdplaats zijĽ eenige gebouwen van ambtenaren benevens een fort.
Page 253 - ... zij bij uitbreiding van den landbouw in het •vervolg van veel belang voor den landman en handelaar kan -worden, daar het vervoer der voortbrengselen van den grond alhier aan vele moeijelijkhedeu en kosten onderworpen is.
Page 244 - Soerakarta, zijn zulke heerlijke tempels en bouwvallen van dezelven, dat zij den oudheidkenner met •verbazing vervullen ; deze tempelen waren in vroegere eeuwen aan de Hindoesche Godheden toegewijd , en zullen nader in de land- en volkenkunde worden beschreven.

Bibliographic information