De slavernij in Suriname; of, Dezelfde gruwelen der slavernij: die in de "Negerhut" geschetst zijn, bestaan ook in onze West-Indische koloniŽn!

Front Cover
H. de Hoogh, 1853 - Slavery - 32 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 19 - Allen die zich op het grondgebied van den staat bevinden zijn vrij , en bevoegd tot het genot der burgerlijke regten. Slavernij en alle andere persoonlijke dienstbaarheden , van welken aard of onder welke benaming ook bekend, worden in het rijk niet geduld.
Page 30 - ... de Nederlandsche KoloniŽn, ten nutte der Overzeesche Bezittingen, in het belang der slaven, en vooral ook om hen te brengen tot de kennis van het Evangelie van onzen grooten God en Zaligmaker Jezus Christus. Art. 3.
Page 30 - ART. 1. De naam der Maatschappij is: Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de afschaffing der slavernij. ART. 2. Haar doel is volledige afschaffing der slavernij in de Nederlandsche KoloniŽn , ten nutte der Overzeesche Bezittingen , in het belang der slaven; en vooral ook om hen te brengen tot de kennis van het Evangelie van onzen grooten God en Zaligmaker Jezus Christus.
Page 31 - Gravenhoge , waar alle leden , met uitzondering van de vice-presidenten , woonachtig zijn. ART. 7. De president benoemt Agenten. Waar zich een genoegzaam aantal leden opdoet , kan zich eene Afdeeling vestigen , die met het Hoofdbestuur in overleg treedt. ART. 8. Op den laatsten Woensdag der maand April van elk jaar zal eene algemeene Vergadering van het Hoofdbestuur en de Afgevaardigden der Afdeelingen worden gehouden te 's Gravenhage.
Page 13 - Noord-Amerika bezocht en naauwkeurig gadegeslagen, met deze uitkomst, dat ik de slaven nergens aan zulk eene slechte behandeling heb onderworpen gezien als in Suriname. Waar ziet men elders de negers naakt en door zweepslagen gewond langs de straten gaan? Zelfs niet bij den arbeid zijn de negerslaven op de Deensche eilanden ongekleed en waar, dan bij ons, moet de neger straf ondergaan, alleen omdat hij eene klagt heeft ingediend; waar worden zij zoo onmenschelijk gestraft als bij ons?
Page 5 - Christendom brengen . die hem willen leeren zijne goden te verlaten voor den liefderijken Vader; die menschen, welke den slaaf eene godsdienst prediken, wier hoogste bestanddeel de hoogste liefde is, die menschen beginnen met den broeder, dien zij willen bekeeren, als een wild dier te ketenen, als een handelsartikel hem te verkoopen, ten bloede toe hem te geeselen, zijne vrouw en dochters te onteeren. En als dat alles heeft plaats gehad , verwondert men zich over de weinige sympathie dea zwarten...
Page 31 - Christelijke opleiding gepaard gaan. d. bij de afschaffing der slavernij behoort het pont der schadevergoeding in het oog te worden gehouden. ART. 4. Onder de middelen door de Maatschappij te bezigen zijn: a. het inwinnen van inlichtingen omtrent den toestand der slaven in de Nederlandsche KoloniŽn, de gevolgen der vrijlating in de Engelache Bezittingen, en al wat verder tot het onderwerp behoort.
Page 31 - Afdeelingen worworden gehouden te 's Gravenhage. De Vergadering wordt geopend en gesloten met een stil gebed. Er zal verslag en rekening gedaan worden. Die Vergadering zal kunnen worden bijgewoond door alle leden der Maatschappij. Er zal hoofdelijk worden gestemd. Men wordt vriendelijk verzocht het Bewijs van deelneming franco te zenden aan den laatst ondergeteekende.
Page 31 - Evangelie-prcdiking wordt door de instandhouding der slavernij belemmerd; c. eene waarlijk heilzame vrijlating moet plaats hebben naar Christelijke beginselen en met Christelijke opleiding gepaard gaan; d. bij de afschaffing der slavernij behoort het punt der schadevergoeding in het oog te worden gehouden . Art.
Page 15 - Nickerie-punt, het tweede op het onderhoud, den arbeid, de huisvesting en de tucht der slaven in de kolonie Suriname.

Bibliographic information