Vaderlandsch woordenboek. 35 deelen [and] Byvoegzels 1-3

Front Cover
1794
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 398 - Maatfchappyen ; en eindelyk, door veele byzondere Perfoonen van meerder en minder aanzien. Des avonds, waren de meefte huizen der Stad verlicht, op verzoek van Burgemeefteren. Het Vorftelyk gezel- In den fchap vertoefde hier , tot 's anderendaags ,Haage.
Page 398 - Lande onderfteunden die verzoek. In Zeeland waren alle de Leden, op Veere na, voor de vernietiging, en in Holland was men zo wel overtuigd van het regt tot de vernietiginge, dat de Staaten dei Ceweitt een uitvoerig Vertoog lieten uitgaan, waar in zij die regt zogten te beweeren.
Page 299 - Herstelde leeuw, blz. 89. ik gedaan heb en u zeggen zal. Ik heb niet langer kunnen lijden, dat eenige kwaad willigen tot ondienst van 't land hebben gevoed de oneenigheid en discrepantiën tusschen de provincie van Holland en de andere. Ik heb daar boven (ziende omhoog, want zij waren op de bovenkamers gebracht) zes van de principaalsten zitten, en ik heb gezonden graaf Willem met ruiters en knechten '), om Amsterdam in te nemen.
Page 398 - t Y lagen, duurde tot aan den avond; 't fchieten tot diep in den nagt; wanneer men ook veele huizen verlicht zag ; hoewel zulks, twee dagen laater, toen men kennis kreeg van 's Prinfen aanftelling door 's Lands Staaten, nog veel overvloediger gefchiedde. Doch dit ongewoon teken van vreugde werdt, ten^deezen F 5 tyde, 1747. tydeğ °°k in andere Steden, en vooral in den <- Haage , gegeven.
Page 204 - Vloote haakten ook zeer naar eene vrye haven hier te lande, ziende zy geenen kans, om 't volk , verwilderd door 't rooven , anders, in toom te houden. Want zo ver ging de wanorde , dat men openlyk uitfloeg , op niemants, zelfs niet op 's Prinfen bevelen te willen paffen, geene beftellingen erkennende, dan die men zig zelven gaf; en dat 'er, nu en dan , een fchip van de vloote doorging, om , voor eigen
Page 342 - ... t praaten hielp. Daarna begaf hy zig voor de opgefchooven' raamen der Kafteleinye , met luider ftemme , ten...
Page 398 - t Gemeen was toen in de verwagting van eenen veldflag, tot bevordering van 't ontzet van Maaftricht, hoewel eenigen'sPrinfen vertrek hielden voor een teken der naderende. Vrede. Ook kwam zyne Hoogheid, te Breda, tyding gekreegen hebbende van het tekenen der voorafgaande Punten , binnen weinige dagen, in den Haage , te...
Page 398 - ... wift aan te brengen. De Prins hadt ook fchikking gemaakt, om de huizen der twee Heeren , door 't Krygsvolk van den Staat, te doen befchermen...

Bibliographic information