Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 4 of 4 on Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,....
" Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verslaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art. 1. "
Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde - Page 328
1859
Full view - About this book

Wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den ...

Water - 1881
...Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art. 1. De navolgende artikelen van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1880 worden verhoogd, te weten: Art. 13. Verbetering...
Full view - About this book

Gouvernementsblad van Suriname

Suriname - Gazettes - 1899
...tweede gedeelte van art. 59 der Grondwet ; Zoo is liet, dat Wij, den Hand van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verslaan, gelijk Wij goedvinden en verelaan bij deze : F.eniij artikel . Het bij deze wel in afschrift gevoegd Irartaat van handel en...
Full view - About this book

Wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den ...

Water - 1904
...bijdrage uit 's Rijks schatkist te bevorderen : Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden...gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art. 1. Uit 's Rijks schatkist worden bijdragen verleend : aan het waterschap de Schipbeek van 50 pet. der...
Full view - About this book

Gouvernementsblad van Suriname

Suriname - Gazettes - 1905
...1905 (Staatsblad n. J 86), te verhoogen; Zoo is hel, dal Wij, den Rand van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden...verslaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : ARTIKKL 1. De navolgende artikelen van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download PDF