Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1792 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 556 - Prys uicfloot, de Maatfchappy, en daar door het Algemeen , zeer dikmaals beroofd bleef van zeer voldoende Antwoorden , heeft dezelve Maatfchappy op den 22 Mey...
Page 371 - Materie is dienende, konde of moffte my veren, doende recht in den naam en van wegens de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en van wegens!
Page 548 - We- graad van vogtigheid des Dampkrings, ook niet eenen merkelyken invloed hebbe op de veranderlykheid der RefraOie ? 3. Meend zy ook te moeten herinneren aan de Formule , welke den Heer DR LA GRANCE (Nouyeau.v Memoires de l' Academie de Berlin pour 1772 pag.
Page 440 - Finantie, om met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staate , by Haar Edele zelfs te no« mineeren, te vifiteeren, examineeren, daar op iü te neemen de confideratten en het hoogwys ad» vis van Zvne Hoogheid, en van alles alhier tei Vergaderinge ranport te doen.
Page 539 - Hiflorie ontleend, alleen in aanmerking zal nee« men : — insgelyks niet beantwoord zynde , is toen goedgevonden dezelve op nieuw op te geven , om te beantwoorden voor een onbepaalden tyd. In 1791 , is wel weder een Antwoord ingekomen maar onvoldoende geoordeeld, ook is dit...
Page 545 - Welken zyn de Onderwerpen, betreffende de Dieren onzes Vaderlands , van welker verdere...
Page 548 - NW KOPS, opgegeeven den 21 Mey 1787 om te beantwoorden voor primo November 1790, en op den 23 Mey 1791 weder opgegeeven om te beantwoorden voor primo November 1794. „ Is het Hculfap in den Persloop uit befmetuu„ ge niet alleenlyk een hulpmiddel ter verzagtiqg „ en ftilling van Toevallen, mitsgaders ter voor...
Page 543 - Men begeert géénen enkelen i lyst van gemelde Delfftoffen , maar tevens de redenen , waarom men zich van derzelver verdere nafpooringen voordeel voor het Vaderland hebbe te beloven. Geen Antwoord ingekomen zynde, is dezelve gecontinueerd om te beantwoorden voor primo November 1793. II.) Vervolgens overgaande tot het Arrefteeren Nieuwe y magen voor dit jaar , heeft zy be004 flofloten ter beantwoordioge voor primo November.
Page 552 - Antwoord ingekomen zynde , werd dezelve weder onder dezelfde uitlooving opgegeeven , om te beantwoorden vooreen onbepaalden tyd, dat is, dan en wanneer eenig Schryver zulks mogt goedvinden. Hierop is in 1791 een antwoord ingekomen , dan het zelve niet voldoende geoordeeld zynde , blyft deze vraag als voren , nog ter beantwoording open voor een onbepaalden tyd.
Page 553 - Lucht, in verfchillende gevallen , naa te gaan ; en inzonderheid het Dierlyke Leven , den groei der Planten , en het branden in lucht van verfchillende digtheid te beproeven. En 3. aantewyzen, welke gevolgen of nieuwe leeringen hieruit kunnen afgeleid worden? Ook toen géén Antwoord ingekomen zynde,' werd wederom voorgefteld om te beantwoorden voor primo November 1790*.

Bibliographic information