Svetozar Marković i klasno i političko organizovanje radničke klase: zbornik radova sa naučnog skupa održanog 22. i 23. septembra 1987. godine u Svetozarevu

Front Cover
Predrag Trajković
Marksistički centar "Svetozar Marković", 1988 - 308 pages
Radovi su podeljeni na osnovne tematske oblasti: Svetozar Marković o narodu, radništvu i klasnoj borbi, marksistička zasnovanost narodno-frontovske orijentacije KPJ i shvatanje Svetozara Markovića o opštenarodnoj partiji i savremena društveno-politička pitanja jugoslovenskog društva.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information