't Bedreyghde Neder-landt, ofte bedenckingen over het verschrickelijck hemels-licht en vuur, over Utrecht, als oock verscheyden andere plaetsen verscheenen ende gevallen. Midtsgaders eenen vreemden donder-slagh aldaer gehoort, den 18 julij deses jaers 1661 ouden stijl ...

Front Cover
voor Jan Ymantsz., 1661 - 24 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information