Equality and Integration: An Annual Progress Report

Front Cover
Sikkuy, 1996 - Palestinian Arabs
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
3
Section 2
4
Section 3
29

Common terms and phrases

אזורי אזרחים ערבים אחד איכות איכות הסביבה בדבר ביותר ביחס בכל במגזר הערבי במיוחד במסגרת במערכת החינוך במשך במשרד הראשי בירושלים בעיות בשירות המדינה בשנה האחרונה בשנים בשנת בתחום בתחומים גבוהה דונם דרוזים האוכלוסייה הבדואים בנגב הגליל החינוך הערבית היהודי היישובים הערביים המגזר המועצה הממשלה הנוכחית הממשלה הקודמת הממשלתיות המקומיות הערביות המשרד הנוגעים הסביבה הראשונה הרשויות הערביות השוויון השונים השלטון המקומי השנה התכנון התקדמות התקציבים התשתיות ועדה מקומית ועדת חלה י 8 י י י י ידי יהודים יוני יי יי יי ירושלים כולל כן להלן למגזר לענייני לערבים אזרחי ישראל לציין לרשויות המקומיות מו״מ מוכן לשיווק מוסלמים מחסור מידת מליון ש״ח מליון שקלים משאבים משרד הבריאות משרד החינוך משרד החקלאות משרד העבודה והרווחה משרד הפנים משרד התחבורה משרד ראש הממשלה משרדי הממשלה מתוך נוספים ניכר ניתן נכונות נצרת סקר עמותת סיכוי ערבים פיתוח פערים קוי ראשי הרשויות שילוב עובדים ערבים שלא שנה שנים שנת שר תכניות תעשייה תקציב

Bibliographic information