Bibliotheca historica Sueo-Gothica: eller, Förtekning uppå så väl trykte, som handskrifne böcker ... hvilka handla om svenska historien... med critiska och historiska anmärkningar, Volumes 2-3

Front Cover
A.J. Nordström, 1783 - Sweden
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 173 - Odini, pars Eddae SAEMUNDI vocata Haavamaal, una cum ejusdem Appendice appellato Runa Capitule, a multis exoptata , nunc tandem Islandice & Latine in lucem producta
Page 264 - THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT Thii book is under no
Page 92 - Ejusdem Prolegomena, ubi Regum Gothorum Ordo et Chronologia cum Elogiis. Accedunt nomina appellativa et verba Gothica, Vandalica,
Page 52 - lors qu'ils traitent des migrations des ^anciens peuples, viennent de ce qu'ils n'ont ,,pas fait
Page iii - och deras Idka re, på hvars Koftnad denne Del nu år utgifven, har til vidare gagn för Svenfka Hiflorien äfven i Riket införfkaffat flera betydliga Urkunder. Som en hufvudfaklig Uplyfning i Medeltidens Svenfka Håfder både om Politifke och
Page xv - på hvarje Del. Således drifven af lika Ädelmod för Utgifvaren, fom af nitfull Valvilja för Svenfka Hiftorien, behagade Kongl. ÖfverHof-Prådikanten, Kyrkoherden i Stockholms Stads Storkyrka och Praefes uti begge härvarande Confiftorierne, Herr Baron Carl Evert
Page 125 - p. 322. • 1378, Hiftoria de los Reyes Godos que vinieron de la Scythia de Europa
Page 2 - fom vare egnes Hiftorier, i fynnerheet af de gamble och underliga Gåtor, de der hår till dagz aldrig varit af någon rått förklarade, beviifadt varder. Och defsutanat efter Solennes och Månans Lopp,Åretz
Page 3 - år, våra Himmels-Teckns urfprung och betydning, och huru de äro komne til the Greker och Latiner. De fex forfta Tider eller Åldrar efter Noe flod, och huru våra Atlånningars forfta Regements-fkapnad varit,
Page 44 - 1705. in 4:0. 1278. Diflerr. grad. de Gigantibus. Pr. M. Rydelius, Refp. Zach. BLACKSTADIUS. in 4:0. Lond. Goth. 1731. pp. 32. 1279. Diflert. de Gigantibus. Pr. Sv. Bring, Refp. Joh.

Bibliographic information