Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 58

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1864 - Indonesia
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 382 - Bijdragen tot de kennis van het koloniaal beheer, getrokken uit de nagelaten papieren van wijlen den Minister van Staat Elout, 1851.
Page 370 - Bijdrage tot de Kennis der mikroskopische Fauna en Flora van de Bandazee, naar aanleiding van een onderzoek van eenige door Diepzeeloodingen van 990 tot 4000 vademen uit die Zee opgebragtegronden,<fcc.
Page 259 - IndiŽ, gevolgd door eene proeve van een stelsel van verdediging voor onze bezittingen in den Indischen Archipel.
Page 180 - Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren en Justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking -of aanzien des persoons.
Page 179 - Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-IndiŽ; Heeft goedgevonden en verstaan: houdende gronden in de residentie Westerafdeeling van Borneo (Staatsblad 1862 n...
Page 405 - ... het Reglement op de uitoefening der policie, de burgerlijke regtspleging en de strafvordering onder de inlanders en daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madura.
Page 19 - De Regering moedigt door alle middelen binnen haar bereik den landbouw aan : zij beraamt of stelt aan het Departement van KoloniŽn voor de beste middelen, om aanvankelijk of bij voortgang den landbouw door uitgifte van landen en de vermeerdering van eene Europische bevolking en landbouwers uit te breiden.
Page 42 - Een der voornaamste zorgen van de regenten zal ook moeten zijn, dat de gemeene inlander niet ongetrouwd blijve, maar alle huwbare- jongelingen en jonge vrouwen zich behoorlijk in den echten staat begeven, dewijl hierdpor het ledig loopen en rondzwerven, alsmede vele andere onheilen voorgekomen werden en de bevolking op eene geregelde wijze komt te vermeerderen.
Page 19 - Bezittingen vrij, zich zoodanig middel van bestaan uit te kiezen, of zoodanigen handel te drijven , als zij goedvinden...
Page 374 - Chronologische lijst van gedenk- en legpenningen , eereteekens , vrijmetselaars-, toegangs-, begrafenis-, brandspuit-, bruilofis-, en andere penningen, betrekking hebbende op de voormalige en tegenwoordige bezittingen der Nederlanders beoosten de Kaap de Goede Hoop, door JS VAN COEVORDEN 24 Godsdienst en bijgeloof der Chinezen, door JJC FUANCKEN.

Bibliographic information