Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-IndiŽ, Volume 9

Front Cover
Vereeniging tot Bevordering der Genees-Kundige Wetenschappen in Ned.-IndiŽ, 1862 - Medicine
0 Reviews
Issues for 1889-1931 include the Jaarverslag of the Laboratorium voor Pathologische Anatomie en Bacteriologie, later the Geneeskundig Laboratorium.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 254 - Kieselaarde 0,01296 0,01383 0,49004 0,49005 Hieruit blijkt, dat het water der beide mineraalbronnen een en hetzelfde mineraalwater is; dat het water der bron A met kleine hoeveelheden koolzure kalk- en bitteraarde bevattend water verdund is; van daar zijne lagere temperatuur en kleiner gehalte aan vaste bestanddeelen. BATAVIA, November 1860. OPSOMMING DER VAATKRIJPTOGAMEN VAN HET EILAND BANGKA DOOR J.
Page 247 - R. of 105į F. bij een' warmtegraad des dampkrings van 19,5U R. of 76" F., en 19,1į R. van het beekwater (ten 8 ure op den 19den Augustus 1837); het heeft een walgelijken smaak en riekt naar zwavelwaterstofgas. De bron welt op uit vulkanische puinbrokken (rolsteenen) en is met een badhuis voorzien.
Page 656 - Onderzoek van de arachnoidea. medullae oblongatae op zwart pigment bij personen van het maleische ras.
Page 126 - Cyperus-grassoort (Lintaboeang) diep in rle vagina wordt gebracht en door snelle omwentelingen van het blad tusschen duim en wijsvinger de uterus geprikkeld wordt, om aldus abortus op te wekken. Ditzelfde tracht men ook te bereiken, door de bladstelen van eenige melksap- en harsrijke boomen diep in de vagina te brengen, alwaar zij de baarmoeder bereiken. * Verder wordt de -'steek* nog bij de Karo-Batak's door sommige go e ro e's in praktijk gebracht n.
Page 251 - ... toe uit te dampen , het zout met zwavelzuur te behandelen, alkohol bij te voegen en onder omroeren van het mengsel de alkohol te verbranden, waarbij men aan de vlam eene flaanwe borzuur-reaktie kou waarnemen; hetzelfde was het geval bij het volgend mineraalwater.
Page 248 - Zuidelijk van deze bron op slechts geringen afstand van haar is eene tweede bron, wier water aanmerkelijk minder warm was. Op hetzelfde terrein liggende als de eerst vermelde bron is ze gelijk deze met trachietrolsteenen ingedijkt, vormende eene vierkante opening van 8 voeten lengte en 6 voeten breedte , waarin het mineraalwater uit den grond op tien verschillende plaatsen opwelde, gepaard met zwakke koolzuurgasontwikkeling.
Page 254 - A. 0,28643 deelen vaste bestanddeelen bevatten en van bron B. 0,49004; herleidt men de vaste bestanddeelen van 100 deelen der bron A. tot 0,49004, dan verkrijgt men de volgende uitkomsten Bron B. Bron A. (warmte 46,3į C-). (warmte 39,2" C)• herleid tot 0,49003% voste bestanddeelen.

Bibliographic information