Biographisch woordenboek der Nederlanden: bevattende de levensbeschrijvingen van voorname staatsmannen, krygshelden, geleerden in allerleije vakken van wetenschappen, digters, schilders en andere konstenaren ... Van de oudste tijden af tot heden toe. Eerste deel- [agtste deel], Volume 2

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 89 - ... door Henrik Dirkszoon en den Paftoor, verleid was, met verzoek , dat men den Schout , voor haar╗ om vergiffenis bidden wilde. Dit ftrafvonnis werdt , op den derden van Bloeimaand des jaars 1561, uitgevoerd. Volkje was , midlerwyl, in de gevangenis geftorven. De Burgemeefter, zig hebbende weeten te hoeden voor fchrift van zyne hand , en de getuigen tegen hem, om derzelver gebleeken...
Page 184 - er weinig, of geene reden is, om .hem en den Schout WESTFALING , anders dan als Martelaars van Staat aan te merken. De Hertog en het Hof hadden nu...
Page 73 - Heer egter tot bekentenis te brengen, werdt 'er een .vuur ontfteken, in 't voorhof van 't flot, en een rood kleed daar nevens op de aarde gefpreid ; men beloofde hem 't zwaard, 20 hij be'ydenia.
Page 378 - t midden der gepreste waterhonden, Tot hem een kogel heeft vooruit naar God gezonden, Om wraak te vordren van 'l geschonden zeegeregt. Sla, vreemdeling! en zeg, tot glorie van de Zeeuwen, Dat hier de Haazen zelfs veranderen in Leeuwen.
Page 97 - post, uit een ijdele en dwaze overtuiging aanvaard. Maar „, ik 'gevoel nu, dat het heel wat anders is in 't...
Page 251 - En als gij mijn lieve vrienden, „ Dan uw weg weer rustig wandelt, „ Wilt mij dan niet gants vergeten: „ Leest, om aan uw vriend te denken, „ Somtijds eens in deze zangen.
Page 211 - Ital´en bezogt, en fchildeide zeer aartig en bevallig, in waterverf, ru´nen en antieke gebouwen. Gedurende zijn verblijf te Rome, zijn geld hebbende doorgebragt; fchilderde hij, om fpoedig weder aan ander te geraken, op een...
Page 190 - Roomsgezinden aangemerkt, als een der voornaamfte verdedigers van hunne geloofsbelijdenis , want hij was buitengemeen ijverig in het wederleggen der Protestanten. Voorts bezat hij een gelukkig geheugen, was...
Page 244 - GO.D' nitt konde vrezen,' en in hem geloven, zonder ook den 'Duivel te vrezen, en dien bozen geest zulk een algemene heerfchappij toe te fchnjven, _ Boete., i?37Bi 23i-╗3a.
Page 89 - ... welk Gemagtigden ftelde, om dezelve nader te onderzoeken ; en dus ftondt het 'er mede , op 't einde des jaars 1554.

Bibliographic information