เ็ดกไทยบนทางสามแพ่รง: บทัสงเคราะ์หกรีณึศกษาเ็ดกและเยาวชนระัดบัจงหัวดในโครงการิตดตามสภาวการ์ณ เ็ดกและเยาวชนรายัจงหัวด

Front Cover
สำันกงานกองุทนสันบสุนนการิวัจย, 2007 - Child abuse - 216 pages
0 Reviews
Study report on 157 provincial child watch cases for the prevention of child-related problems.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
9
Section 2
13
Section 3
35

10 other sections not shown

Common terms and phrases

47 กรณี กรณํ กรณี ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ กลางนํ้า ปลายนํ้า กลุ่ม กับ การ การพนัน การมี คน ครอบครัว ครั้งที่ ครู ความรัก ความรัก วัยรุ่น หอพัก ความรุนแรง คือ โครงการ ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน งาน งานกรณี จะเห็นได้ว่า จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดราชบุรี จังหวัดสกลนคร จังหวัดสมุทรสงคราม จาก ฉเ ฉแ ชานเมือง ชีวิต ชึ่ง ชุมชน เช่น ด้วย ดังที่ว่า เด็ก เด็กนํา เด็กมีดี เด็กและเยาวชน โดย ต่างๆ ติดสื่อ ติดเสพ แต่ ทั้งนี้ ทาง ทำ ที่ ที่ว่า นอกจากนี้ นั่นคือ นาครทรรพ และคณะ ใน บาท ป็ ปจจัย ประเด็น ประมาณ เป็น เป็นด้น เป็นตัน ผูใหญ่หนุน พบว่า พึ้นที่ เพชรบูรณ์ ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง มาเสถียรวงศ์ มี ยาเสพติด เยาวชน ระด้บ ภาคเหนีอดอนบน ระดับ ระดับ จังหวัดน่าน ระดับ จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับจังหวัด ปี ระดับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับ จังหวัดราชบุรี ระดับ จังหวัดสมุทรสงคราม ระดับภาค ระต้บ ระตับ รายงานกรณีศึกษาเรื่อง โรงเรียน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ฯลฯ ลักษณะ แล้ว และ และเยาวชน และสํานักงาน วัยรุ่น ว่า วาทกรรม เวลา ศึกษา สกว สถาบันรามจิดติ สภาวการณ์ สสส สายพาน สื่อ เสึ่ยง หรือ แห่ง ให้ อมรวิชช์ นาครทรรพ อย่างไรก็ดาม อยู่หอ อาทิ อำเภอเมือง ฮ^เโ ฮเ ฮแ เเเด็กนํา เใแ

Bibliographic information