Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 11, Issue 2; Volume 29

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1849 - Indonesia
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 391 - ... heen en weer en doet al dansende het huis schudden, terwijl hij zingende de geschiedenis van een hunner goden verhaalt. In deze werkzaamheid wordt hij, na verloop van twee uren, door een anderen priester vervangen , die echter de geschiedenis van een anderen god zingend moet voor<"> Spenaer St.
Page 391 - ... wil te kennen geven. De god Lembei dan eindelijk nedergedaald en in den opperpriester gevaren zijnde, maakt deze, door zijnen invloed bezield, onder vreeselijke en afschuwelijke trekkingen, eenige sprongen, en wel op eene daarvoor gelegde vijf of zes voet lange en ťťn voet breede plank, slaat steeds met...
Page 426 - ... camphor, and bird's-nests, would afford twenty canoe loads. All these proceeds would amount, possibly, to ten tons ; stripping the coast for the season. Treating of Maludu Bay, and the sources of trade to be derived from that region, I have observed, p. 124, " that the establishment of a British port or colony on any part of the northern shores of Borneo will not, I suspect, induce any of the native authorities to send there for sale.
Page 229 - Koninklijke akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs, zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid, en van kweekelingen voor den handel te Delft.
Page 426 - ... to seek for goods where one of their own tribe is scarcely safe ? It is only necessary to turn our attention to the river Kotai. Have the Dutch, or English, after repeated attempts for a series of years, succeeded in opening trade, by the intervention of Europeans, with the Ruling Powers in that river? It is monopolized by the Bugis traders of Celebes, and so great is their influence there, that it is supposed to be their object to exclude even their own allies, the Dutch.
Page 426 - ... sometimes reaching the value of twenty. These remarks are intended to apply chiefly to the supposed sources of trade arising from Maludu Bay with Balambangan. Of the value of this trade I am informed that nothing but camphor-barus, seed-pearls, shells, tripang, and a small quantity of tortoise-shell, may be expected from this source ; and this not offering sufficient profit to an Arab merchant to repeat the venture at the risk of his property as well as life. We may safely inquire, then, would...
Page 51 - De reuk was bedwelmend, maar somwijlen niet van de gewone buskruiddamp verschillende. — Eindelijk waren wij wel genoodzaakt onzen togt te staken, daar ook de verbrijzelde ladder weinig vooruitzigt aanbood den krater spoedig te bereiken.
Page 133 - Hoe het zij, de tegenwoordige weg is zoo slecht • mogelijk. Men moet zich vergenoegen , het geheele bosch stapvoets door te trekken , niet wegens de hoogten of laagten of sterke hellingen of diepe ravijnen , maar doordien de trachietsteenen zoo talrijk zijn, dat men naauwelijks een...
Page 260 - Deze liet door eene dienaresse naar de begeerte des vorsten vragen , daar zij het voor onwelvoegelijk hield , zelve te verschijnen. De vorst alleen in de pendoppo (voorgalerij) gekomen zijnde, vroeg dus om een dronk water , die hem gegeven werd , en met de schaamte en wraak in het hart verliet de geweldenaar het huis. Buiten verwachting kwam de echtgenoot echter voorspoedig terug en begaf zich uit dienstijver eerst bij zijnen vorst. Deze deed aan den pateh een omstandig verhaal van de ontrouw zijner...
Page 50 - ... werd, ten einde de werking van den woedenden vuurkolk in al deszelfs verschrikkelijkheid bij de duisternis des nachts des te beter kunnen aanschouwen. Tegen half 6 uur des namiddags begaf ik mij met een klein gezelschap op weg, langs een smal pad in den Dasar afdalende, die, door de laag hangende wolken bedekt, zich thans inderdaad als een Meer, door een hoog gebergte ingesloten, voordeed. Nijpend was de koude, die zich hier gevoelen deed, en ons noodzaakte den verderen togt te voet...

Bibliographic information