Nederlandsche reizen: tot bevordering van den koophandel na de meest afgelegene gewesten des aardkloots : doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de Nederlandsche reizigers hebben doorgestaan, Volume 10

Front Cover
By P. Conradi, 1786 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 157 - In de drie eerfte maanden van 't jaar zyn de nachten zeer koud, doch de hitte des daags bykans ondraaglyk. De fterke daauw is de oorzaak der nachtkoude. .De Winter begint met donder , blixem en regen. In den Zomer heeft men bykans altoos, een klaare lucht , en zelden regen. 's Morgens omtrent...
Page 157 - ... Terwyl het op de kust van Malabar Zomer is, heeft men Winter op de nabuurige kust van Koromandel. De oorzaak hiervan is , het tusfchen beiden gelegen hooge gebergte Gat?; waardoor de winden gefluit, en de ftraalen der Zonns onderfohept worden.
Page 160 - Niet hunne eigen Zoonen, maar die hunner Zusteren, volgen hun op in de regeering. By ontftentenisfe van deeze, verkiezen de Ryksgrooten eenen Koning uit hun midden, of uit hunne bloedverwanten. De lyken hunner Vorften worden met zeer veel ftaatelykhcids verbrand , en de Opvolgers met geen minder omflags in
Page 159 - Liever zouden zy van honger fterven, dan iets gebruiken, 't welk door iemand, die niet tot hunnen fiam behoort, bereid is. Voor 't overige zyn ze getrouwd, en hebben veelal zeer fchoone vrouwen. De Koningen maaken van hun veel werks, en volgen hunnen raad in allen zaaken van aangelegenheid. ;•„ De opgezetenen van Malabar worden verdeeld in Vyf geflagten: het Koninklyke, Priesterlykey dat der Krygs- of Edel.
Page 160 - Om een gefchil voor het .geregt te beflisfen , fteeken de. Malabareezen hunne handen in kookende oly ; of neemen een gloeiend yzer in de hand , of zwemmen over eene rivier, die vol hagedisfen is : in den waan, dat zy onfchuldig zynde., 'er ongefchonden zullen afkoomen.
Page 156 - Kranganor, Koetzyn en Koylang. Andere noemen nog meer kleine koninkryken. Het legt omtrent in 't midden , tusfchen de Linie en den Keerkring van den Kreeft. Het is een aangenaam...
Page 161 - t overige zyn ze in gedaante bykans in alles gelyk,-aan die in de Nederlanden en elders gevonden worden.
Page 160 - Bramins moet alch, nevens het Lyk haars echtgenoots, leevende laaten verbranden. By weigering van dien, is zy voor altoos gefchandvlekt.mag niet hertrouwen, en wordt in het gezelfchap van fatfoenlyke vrouwen niet toegelaaten. Voor 't overige ftemmen hunne huwelyks-en begraafenisplegtigheden in veele opzigten overeen met die van andere Indiaanen.
Page 161 - Wegens het geflagt der Vogelen, tekenen wy nog aan, dat men er Vledermuizen vindt, van zulk eene verbaazende grootte, dat een...
Page 161 - Maleaarcn: een oprecht en eenvoudig, minzaam en weldaadig volk, kloekmoedig, leerzaam en vernuftig; doch zeer bygeloovig; naardien zy waanen gemeenfchap te houden met den Duivel, en hem te raadpleegen over den uitflag hunner onderneemingen. Nogthans doen...

Bibliographic information